W dniach od 30 listopada do 2 grudnia 2021 r. spotkali się w międzynarodowym kolegium Seraphicum w Rzymie bracia rumuńscy, którzy prowadzą działalność duszpasterską na terenie Włoch. Od kilku lat spotkanie zbiega się z narodowym świętem Rumunów.

Dzięki przełożonym prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii bracia rumuńscy, obecni w różnych jurysdykcjach włoskich, spotykają się wspólnie, aby podzielić się osobistymi doświadczeniami zdobywanymi w kulturze odmiennej od ich własnej. Radość franciszkańskiego braterstwa nie miała konkretnego tematu, gdyż po prostu chodziło o bogactwo dzielenia się duchem franciszkańskim i przynależnością do Zakonu. Niewątpliwie warto zauważyć, że wielu braci posługuje w ważnych placówkach, jak bazylika św. Franciszka w Asyżu, bazylika św. Antoniego w Padwie, penitencjaria w bazylice św. Piotra w Watykanie, a także w innych znaczących miejscach franciszkańskich.
1 grudnia współbracia uczestniczyli w audiencji generalnej papieża Franciszka. Fr. Iulian MISARIU, który pełni posługę w penitencjarii watykańskiej, wprowadził grupę do auli Pawła VI, gdzie wszystkich pozdrowił kard. Mauro GAMBETTI OFMConv. Papieska katecheza skupiła się na postaci św. Józefa, człowieka sprawiedliwego i oblubieńca Maryi.
Na zakończenie audiencji papież zaskoczył nas wszystkich, podchodząc do każdego z braci, aby go osobiście pozdrowić. Podczas krótkiej rozmowy z ministrem prowincjalnym fr. Damian-Gheorghe PĂTRAŞCU poprosił o informacje na temat bp. Iosifa PĂULEȚ, ordynariusza diecezji Iași, i podkreślił, że zawsze zachowuje Rumunię w swoim sercu.
Następnie fr. Agnello STOIA, proboszcz watykańskiej parafii św. Piotra, oprowadził nas po bazylice św. Piotra. Potem minister prowincjalny przewodniczył Mszy św. w kaplicy św. Józefa w bazylice papieskiej. W homilii położył akcent na konkretność gestów i zaapelował o troskę nad osobami potrzebującymi i chorymi. Wielką radość braciom studentom z uniwersytetów rzymskich i innym wiernym sprawiło uczestnictwo w tej Mszy św.
Wieczorem mieliśmy spotkanie z ministrem prowincjalnym, który krótko przedstawił sytuację prowincji rumuńskiej i odpowiadał na pytania obecnych braci.
Jesteśmy wdzięczni fr. Cristinel GAL, fr. Iulian MISARIU, fr. Anton ROCA, fr. Pavel BULAI, a także innym braciom, którzy przyczynili się do dobrego przebiegu naszego spotkania.

Fr. Daniel FECHETĂ