Od 13 do 17 listopada 2017 r. w Seraphicum w Rzymie odbyło się zebranie międzynarodowej komisji ds. formacji (CIF).

W związku ze zbliżającą się kapitułą generalną zwyczajną głównym celem obrad była ostateczna rewizja „Discepolato francescano”. Podczas spotkania członkowie CIF pracowali nad pierwszym projektem, uprzednio przygotowanym przez sekretariat ds. formacji (SGF).
Prace komisji zostały ukierunkowane dwoma prelekcjami: „Kryteria przyjmowania do postulatu” (fr. Giulio CESAREO) i „Formacja ustawiczna” (fr. Francesco SCIALPI).
Celem niniejszej pracy jest przygotowanie w nadchodzących miesiącach przez sekretariat drugiego projektu „Discepolato”, który następnie zostanie przedłożony ministrowi generalnemu i jego definitorium do końcowej oceny.
Po naniesieniu przez członków CIF ostatnich uzupełnień i poprawek do tekstu, SGF opracuje (w terminie do najbliższego spotkania CIF w 2018 r.) końcowy projekt „Discepolato”, biorąc pod uwagę jego ostateczne zatwierdzenie na najbliższej kapitule generalnej.
Podczas zebrania fr. Marco TASCA, minister generalny, i fr. Jerzy NOREL, wikariusz generalny, spotkali się z członkami CIF, aby przedstawić i podzielić się niektórymi zagadnieniami związanymi z formacją.
Były to intensywne i ubogacające dni, zarówno ze względu na podjętą pracę, jak i braterskie przeżycia, spotkania i wzajemną wymianę poglądów. W gronie uczestników byli: fr. Louis PANTHIRUVELIL, sekretarz generalny ds. formacji, fr. Franklin DURAN ZAMBRANO, członek SGF i przedstawiciel FALC, fr. Joseph FISCHER, przedstawiciel CEF, fr. Piotr SZCZEPAŃSKI, przedstawiciel FEMO, fr. Mattia CHOI, przedstawiciel FAMC, fr. Alessandro PERISSINOTTO, przedstawiciel FIMP, fr. James CIARAMITARO, przedstawiciel CFF, fr. Joseph KACHELEWA, przedstawiciel AFCOF.

Fr. Louis PANTHIRUVELIL, sekretarz generalny SGF