Od 18 do 25 lutego 2018 r. fr. Jarosław WYSOCZAŃSKI i fr. Alphonse VAZHAPPANADY z sekretariatu generalnego ds. animacji misyjnej (SGAM) razem z fr. Joseph BLAY, delegatem generalnym ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia (GPIC), podjęli animację misyjną w Rumunii.

Wspomniana inicjatywa koncentrowała się na zagadnieniach związanych z duchowością misyjną, z adhortacją apostolską papieża Franciszka „Evangelii gaudium” i encykliką „Laudato si’”, a ponadto z sytuacją misyjną w naszym zakonie. Nie zabrakło podzielenia się doświadczeniem posługi misyjnej w Peru i świadectwem o ostatnich błogosławionych zakonu: Michale TOMASZKU i Zbigniewie STRZAŁKOWSKIM.
Odwiedzone zostały różne wspólnoty prowincji.
Bukareszt: wspólnota w rumuńskiej stolicy, przystępująca do przeanalizowania i rozeznania własnej tożsamości (misja i obecność wśród ubogich).
Roman: wspólnota formacyjna, w której przebywa 39 braci studiujących filozofię i teologię pod kierunkiem wychowawców: rektora – fr. Marius BÎLHA, wicerektora – fr. Iosif CADAR, kierownika duchowego – fr. Marius VĂTĂMĂNELU.
Viişoara: dom formacyjny dla postulantów, gdzie rektorem jest fr. Cătălin FABIAN, wicerektorem – fr. Virgil PETRIŞOR, a kierownikiem duchowym – fr. Adrian MIHĂLCUT. Obecnie jest 5 kandydatów, zaś wspólnota stała składa się z 4 zakonników.
Prăjești: dom nowicjacki. W tym roku jest 4 nowicjuszy. Mistrzem jest fr. Augustin PĂTRAŞCU a jego współpracownikiem fr. Alexandru OLARU.
Były też braterskie odwiedziny we wspólnocie nowicjackiej w Galbeni, miejscowości sługi Bożego Martina BENEDICT.
Miały miejsce chwile pięknej modlitwy z siostrami misjonarkami miłości w Bukareszcie i Bacău, jak również z benedyktynkami w Viişoara.
Odwiedzając nasze wspólnoty w Rumunii zdaliśmy sobie sprawę, że pierwszą rzeczą, wywierającą pozytywne wrażenie, jest przeżywany razem duch radości, gościnności, komunii, modlitwy i pracy. Jest to coś bardzo prostego, a zarazem fundamentalnego. Doświadczyliśmy też wspaniałego i pięknego sposobu, z jakim wychowawcy wszystkich domów formacyjnych zaoferowali swoją gościnność i przyjęcie.
Naszym życzeniem jest, by nasi bracia z Rumunii mogli w pełni żyć dwoma podstawowymi aspektami naszego życia zakonnego, jakimi są „pamięć” i „głoszenie”. Odnoszą się one zawsze do Ewangelii Jezusa, do której wszyscy powinniśmy dostosować nasze życie jako wierzących i jako braci dla innych.

Fr. Jarosław WYSOCZAŃSKI, sekretarz generalny SGAM