W dniach 20-24 czerwca 2022 r. w klasztorze św. Maksymiliana Kolbego w Rzymie odbyło się spotkanie sekretariatu generalnego ds. formacji (SGF) i międzynarodowej komisji ds. formacji (CIF). Z ramienia definitorium generalnego obecni byli: wikariusz generalny fr. Jan MACIEJOWSKI i asystent generalny FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) fr. Giovanni VOLTAN. W obradach brał udział także gwardian i rektor Seraphicum w Rzymie fr. Adam MĄCZKA.

Oto oficjalny skład sekretariatu generalnego ds. formacji: fr. Piotr STANISŁAWCZYK – sekretarz, fr. Maximilian SEMBIRING – wicesekretarz, fr. Joseph KACHELEWA i fr. Kazimierz CIEŚLIK – członkowie. Utworzoną rok temu nową międzynarodową komisję ds. formacji tworzą sekretarze ds. formacji z poszczególnych federacji: fr. Alessandro PERISSINOTTO (FIMP), fr. Blasio Ooko OLENGE (AFCOF), fr. Stjepan BRČINA (CEF), fr. Paul G. SCHLOEMER (CFF), fr. Jean VIEIRA DE SOUZA (FALC), fr. Longinus JUDUNG (FAMC) i fr. Robert ZBIERAŃSKI (FEMO).
Tematem pierwszego spotkania było podzielenie się refleksją na temat charyzmatu franciszkańskiego w świetle dwóch odnowionych dokumentów Zakonu: Discepolato francescano i Ratio studiorum. Uchwała 4 kapituły generalnej z 2019 r. stanowi, aby te dwa teksty, po uwzględnieniu wkładu różnych federacji, zostały najpierw zatwierdzone ad experimentum przez ministra generalnego i jego definitorium do 2022 r., a następnie mogłyby być ewentualnie zatwierdzone definitywnie na najbliższej kapitule generalnej w 2025 r.
Były to dni, które posłużyły do bliższego poznania się i osobistego spotkania, jak również podzielenia się swoimi doświadczeniami. Bracia z komisji ds. formacji przedstawili aktualną sytuację formacji ustawicznej i początkowej w poszczególnych federacjach, uwzględniając blaski, cienie i wyzwania.
Doceniono niektóre zgłębienia tematów związanych z formacją, a zwłaszcza z Discepolato francescano. S. Donatella FORLANI omówiła „aspekty istotne dla wzrostu ludzkiego i wzrostu w powołaniu na różnych etapach formacji, jawiące się między wyzwaniami a możliwościami”. Fr. Cesare VAIANI OFM przybliżył „charyzmat franciszkański w dzisiejszej formacji, także w świetle dokumentów rodziny franciszkańskiej”. Fr. Maximilian SEMBIRING i fr. Giovanni VOLTAN zilustrowali różne etapy i decyzje, które doprowadziły do ukazania się Discepolato francescano w 2022 r. Z kolei fr. Emanuele RIMOLI zaprezentował drogę, jaką przebyło Ratio studiorum w świetle ostatnio wniesionego wkładu. Teksty tych dwóch dokumentów, przeanalizowane podczas spotkania i zatwierdzone przez ministra generalnego z jego definitorium, jesienią dotrą w różnych językach do całego Zakonu, gdzie będą zgłębiane i eksperymentowane do czasu kapituły generalnej w 2025 r.
Mocną stroną spotkania, koordynowanego przez sekretariat generalny ds. formacji, było – jak wszyscy podkreślali w końcowej ocenie – wzajemne poznanie się i wymiana opinii, a przy tym świadomość, że reprezentowany jest cały Zakon. Niewątpliwie w centrum uwagi znalazła się dyskusja o kluczowych aspektach, takich jak formacja ustawiczna i początkowa w federacjach w świetle wspomnianych dokumentów. Charyzmat franciszkański zależy od jakości tej formacji, która obejmuje całe życie braci i każdą wspólnotę zakonną. Braterska i gościnna atmosfera panująca w klasztorze św. Maksymiliana, gdzie funkcję gwardiana pełni fr. Germano TOGNETTI, bardzo pomogła poczuć się jak w domu, jak w rodzinie. Podziękowanie należy się również tłumaczom: członkom komisji ds. formacji oraz fr. Andrzejowi GUTKOWSKIEMU (z języka polskiego na włoski). W ramach planów na przyszłość pojawiło się zamierzenie, aby już od teraz do następnej kapituły generalnej kontynuować i zintensyfikować naszą posługę jako SGF i CIF poprzez pracę nad zagadnieniem przekazywania charyzmatu.

Fr. Piotr STANISŁAWCZYK, sekretarz SGF
Fr. Maximilian SEMBIRING, wicesekretarz SGF