W dniach 4-8 lutego 2019 roku, niektórzy współbracia, pochodzący z różnych krajów kontynentu amerykańskiego i europejskiego spotkali się w ośrodku duchowości św. Franciszka Solano w Limie (Peru), aby podzielić się doświadczeniem posługi gwardiana, w klasztorach w których aktualnie przebywają.

Były to dni pogłębionej refleksji nad sposobem bycia i posługiwania jako gwardian.
Organizatorami spotkania byli: fr. Louis PANTHIRUVELIL OFMConv, fr. Emanuele RIMOLI OFMConv i fr. Franklin DURÁN ZAMBRANO. Przygotowali oni różnorodne materiały, które ułatwiły refleksje nad tożsamością gwardiana; znalazły się wśród nich prezentacje, praca w grupie, osobiste studium, wymiana poglądów („okrągły stół”).
W spotkaniu uczestniczył także ks. Héctor CASAS, który swoją konferencją pt. „Wymiar duchowy autorytetu w kontekście łacińsko-amerykańskim” pogłębił rozważane kwestie. Zmotywował uczestników i zachęcał do kontynuowania posługi gwardiana, jako animatora wspólnot w których przebywają.
Pewne punkty spotkania odbywały się w różnych miejscach, dzięki czemu uczestnicy mieli okazję lepiej poznać kulturę peruwiańską; bracia odwiedzili klasztory należące do jurysdykcji i zapoznali się z rodzajem duszpasterstwa, jakie w nich prowadzą zarówno polscy, jak i peruwiańscy franciszkanie.
Bracia byli bardzo zadowoleni ze spotkania, jak i gościnności udzielonej im przez miejscowych współbraci. Szczególne słowa wdzięczności kierują pod adresem delegata fr. Dariusza MAZURKA; był on odpowiedzialny za logistykę spotkania.
Dziękują też wielkiej rodzinie Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych za promowanie spotkań tego typu. Dzięki nim zakonnicy nie czują się pozostawieni samym sobie w posłudze, którą wykonują i łatwiej jest im, mimo odległości, wspólnie podążać dalej, wiedząc, że istnieje coś, co ich łączy: wspólnota we własnym procesie nawracania się i w wykonywaniu posługi gwardiana pozwala im ubogacić życie franciszkańskie.

Członkowie SGF (Sekretariat generalny ds. Formacji)