Św. Franciszek cierpiał, kiedy bracia go podziwiali, ale uważali, że nie da się go naśladować. Gdy poznajemy św. Maksymiliana Marię KOLBEGO, to samo możemy powiedzieć o nim. Czasem może bardziej się nim chlubimy, ale nie zawsze się z nim przyjaźnimy i inspirujemy w naszych działaniach…

Tą myślą tegoroczny wykładowca, fr. Piotr BIELENIN OFMConv, rozpoczął 24 listopada 2021 r. drugi rok studium duchowości franciszkańskiej dla wychowawców.
Fr. Piotr BIELENIN pełni obowiązki dyrektora Instytutu Studiów Franciszkańskich w Krakowie oraz jest wykładowcą wyższego seminarium franciszkanów w Krakowie. Jest autorem licznych artykułów naukowych, których tematyka skupia się na historii franciszkanizmu, życiu i duchowości św. Maksymiliana, chrystologii oraz mariologii franciszkańskiej.
Studium duchowości franciszkańskiej dla wychowawców jest przygotowane przez sekretariat generalny ds. formacji. Zajęcia są prowadzone w języku polskim i odbywają się raz w miesiącu przez 2-3 godziny w trybie online. Pierwsza część spotkania ma charakter wykładowy, ale jest też czas przeznaczony na pytania do wykładowcy. Część druga jest skoncentrowana na wymianie doświadczeń i poruszane są bieżące sprawy dotyczące pracy w ośrodkach formacyjnych.
Udział w kursie jest dobrowolny. W tym roku chęć uczestnictwa zgłosiło 11 braci zajmujących się formacją w różnych rejonach świata. Linią wiodącą tegorocznego studium będzie zapoznawanie się z duchowością kolbiańską.

Fr. Piotr STANISŁAWCZYK, delegat generalny ds. formacji