Od najbliższego roku akademickiego 2020-2021 rozpoczyna działalność szkoła grafologii przy Papieskim Wydziale Teologicznym Św. Bonawentury w Rzymie.

Specjalizacja ta wpisuje się w dziedzinę historii franciszkańskiej, gdyż ojcem grafologii włoskiej jest pochodzący z Marche fr. Girolamo MORETTI OFMConv (1879-1963), który przez ponad 50 lat poświęcił się studiom, badaniom i nauczaniu tej fascynującej dyscypliny.
Dotychczas w Seraphicum były prowadzone kursy grafologii, zaś teraz uczelnia robi decydujący krok naprzód, ustanawiając nową trzyletnią szkołę. Kursy będą odbywać się od 25 września do 12 czerwca 2021 r. w każdy piątek od godz. 15 do 19. Dla tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach w auli wykładowej, przewidziane są interaktywne kursy online w każdy czwartek od godz. 15 do 19, poczynając od 24 września do 11 czerwca 2021 r.
Grafologia jest bardzo fascynującą dyscypliną, gdyż poprzez analizę pisma stanowi klucz dostępu do pogłębionej wiedzy o osobach z psychologicznego punktu widzenia, pozwalając tym samym na lepsze poznanie samego siebie, zrozumienie ludzkich zachowań i ubogacenie wzajemnych relacji.
Celem szkoły grafologii jest zdobycie profesjonalnego, technicznego i naukowego narzędzia, przydatnego w różnych dziedzinach działalności, jak w analizie osobowości i zasobów ludzkich, sądownictwie, kryminologii, medycynie, w badaniach nad okresem rozwojowym, a także w zakresie duszpasterskim i powołaniowym.
Kursy są kierowane dla osób zainteresowanych tym tematem, dla osób w każdym wieku i o różnych umiejętnościach, dla studentów i dla zaangażowanych w dziedzinie formacji, dla pracowników sądownictwa, medycznych i zajmujących się psychologią, dla podejmujących kierownictwo duchowe i prowadzących duszpasterstwo.
Plan studiów obejmuje trzy lata. Przewiduje się także specjalizacje z grafologii okresu rozwojowego, grafologii zasobów ludzkich, grafologii dotyczącej ekspertyz sądowych i grafologii duszpasterskiej.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej (https:// www.scuoladigrafologiaseraphicum.it) albo uzyskać w sekretariacie szkoły (grafologia@seraphicum.org).

Elisabetta LO IACONO, biuro prasowe Seraphicum