Za kilka dni, 8 grudnia 2021 r., rozpocznie swoją posługę nowy archiwista generalny, fr. Domenico CASTIGLIONE, pochodzący z prowincji świętych Agaty i Łucji we Włoszech (Sycylia). Przejmuje on ten urząd po fr. Lauro Diogo APOLINÁRIO, który po prawie 9 latach pracy w archiwum generalnym powraca do swojej prowincji św. Franciszka w Brazylii.

Minister generalny fr. Carlos TROVARELLI przyjął prośbę nowego zarządu prowincji św. Franciszka w Brazylii związaną z powrotem fr. APOLINÁRIO do macierzystej prowincji. Z tego względu konieczne było znalezienie zakonnika, który mógłby objąć po nim miejsce archiwisty. Stąd też podczas ostatniej sesji definitorium generalnego, 5 listopada 2021 r., został mianowany nowy archiwista generalny w osobie fr. Domenico CASTIGLIONE.
Biorąc pod uwagę, że nowo powołany archiwista rozpoczyna posługę od 8 grudnia, ostatni miesiąc był poświęcony na zapoznanie się z obowiązkami. Fr. Lauro przekazał fr. Domenico klucze do tajemnic archiwum generalnego i wyjaśnił, jak nie zagubić się w labiryncie korytarzy, teczek i segregatorów, w których przechowywana jest historia naszego Zakonu, prowincji, klasztorów i poszczególnych zakonników.
Fr. CASTIGLIONE posiada bardzo dobre kwalifikacje do pełnienia nowej posługi: w roku akademickim 2004-2005 uczestniczył w rocznym kursie archiwistyki w watykańskiej szkole paleografii, dyplomatyki i archiwistyki, uzyskując odpowiedni dyplom. Był odpowiedzialny za archiwum prowincjalne swojej jurysdykcji. Od 1 października 2009 r. do 1 października 2019 r. pracował w archiwum pierwszej sekcji (sprawy ogólne) watykańskiego Sekretariatu Stanu. Od 10 lipca 2020 r. pełnił funkcję kierownika archiwum historycznego archidiecezji Palermo na Sycylii.
Życzymy fr. Domenico CASTIGLIONE, jak również fr. Lauro Diogo APOLINÁRIO (będzie on kontynuował pracę w archiwach swojej prowincji), aby zawsze mieli mocne przekonanie, że „piecza nad dokumentami i korzyści, jakie dokument może wnieść”, stanowi element poszukiwania Chrystusa, który „działa w czasie i który pisze – właśnie On – swoją historię, tak że nasze kartki papieru są oddźwiękiem i pozostałością tego przejścia Pana Jezusa przez świat”.
Istotnie, „posiadać szacunek do tych kart papieru, dokumentów, archiwów oznacza odruchowo posiadać szacunek do Chrystusa, czuć zmysł Kościoła, przekazać nam samym, przekazać tym, którzy przyjdą, historię przejścia tego etapu transitus Domini przez świat” (Paweł VI, Przemówienie do archiwistów kościelnych, 26 września 1963 r.).

Fr. Tomasz SZYMCZAK, sekretarz generalny