W czwartek 10 czerwca 2021 r., na Papieskim Ateneum Św. Anzelma w Rzymie, fr. Luís Felipe CARNEIRO MARQUES z prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Brazylii obronił pracę doktorską zatytułowaną „Spowiedników nie improwizuje się” – sakrament pokuty a kryzys w posłudze kapłańskiej.

W rozprawie doktorskiej wzięli udział minister generalny fr. Carlos A. TROVARELLI, kilku współbraci i księży brazylijskich mieszkających w Rzymie oraz bracia z klasztoru św. Antoniego przy Termach Karakalli. Posiedzenie akademickie o godz. 9.30 rozpoczął rektor Anselmianum o. Bernhard A. ECKERSTORFER OSB od odmówienia modlitwy. W skład komisji egzaminacyjnej weszli: prof. Andrea GRILLO, moderator pracy, oraz ojcowie Ruberval MONTEIRO OSB i Fernando RIVAS OSB.
W swojej prezentacji autor podkreślił trzy kluczowe kategorie dla posługi spowiednika: miłosierdzie, autorytet i charyzmat. Uzasadnił, że kryzys sakramentu pokuty wynika z kryzysu posługi święceń i samego spowiednika. Kryzys kulturowy, antropologiczny i duchowy, czyli strukturalny, daje jednak wielką szansę Kościołowi i teologii sakramentalnej.
Po prezentacji dysertacji członkowie komisji w swoich spostrzeżeniach i pytaniach wysoko ocenili podjęte badania, uznając je za bardzo oryginalne, a przy tym z zastosowaniem nowatorskiej i śmiałej perspektywy, która w efektywny sposób ukazała współzależność sakramentu i posługi kapłańskiej. Na zakończenie rozprawy, doceniając przeprowadzoną pracę i podkreślając biegłość w posługiwaniu się Pismem Świętym, kandydat został ogłoszony doktorem.
Składamy gratulacje naszemu współbratu, który w najbliższych tygodniach powróci do swojej prowincji w Brazylii, gdzie czeka go zadanie wzmocnienia kadry profesorskiej w instytucie św. Bonawentury w Brasilii.

Fr. Jorge CAMPELO DE ALBUQUERQUE E MELO