W lipcu 2020 r. tysiąc par butów i tysiąc paczek tradycyjnego ciasta wielkanocnego (colomba) trafiło do tysiąca więźniów z rzymskiego więzienia „Regina Coeli”. W czasach naznaczonych wirusem Covid-19 był to radosny i konkretny gest solidarności z uwięzionymi.

Z inicjatywy prowincji włoskiej św. Franciszka z Asyżu (Włochy Środkowe) Fundacja „Pomóżmy im żyć” z Terni, na czele z jej przewodniczącym Fabrizio PACIFICI, przekazała kapelanom więziennym tysiąc par butów ortopedycznych (wartość 150 euro za każdą parę), które zostaną rozdane więźniom według odpowiednich kryteriów i rzeczywistych potrzeb. Buty zostały podarowane przez fabrykę obuwia PODARTIS z Treviso.
Oczywiście, butów nie zabrakło też dla dwóch kapelanów: fr. Vittorio TRANI i fr. Renzo DEGNI, którzy codziennie rano przekraczają bramę więzienną i odwiedzają osadzonych w ośmiu oddziałach zakładu karnego. Stowarzyszenie przekazało również buty zakonnikom z klasztoru św. Jakuba w Rzymie, którzy okazjonalnie świadczą pomoc duszpasterską w więzieniu, oraz kolejną setkę butów do więzień, gdzie kapelanami są nasi współbracia: w Pesaro, Ankonie i Osimo.
Z kolei sycylijski przemysł cukierniczy Braci FIASCONARO z Castelbuono przekazał tysiąc paczek ciasta wielkanocnego więzieniu „Regina Coeli”, a ponadto tysiąc paczek papieżowi Franciszkowi dla ubogich Rzymu i kolejne pięćset biskupowi diecezji Aversa dla Caritasu pomagającego mieszkańcom ziem skażonych odpadami toksycznymi.
Z pewnością taka „solidarność bez granic” będzie ważnym wsparciem dla złagodzenia cierpień wielu więźniów odbywających karę.

Fr. Paolo FIASCONARO, kronikarz klasztoru św. Jakuba