Uroczystość zamknięcia 115. roku akademickiego Papieskiego Wydziału Teologicznego „San Bonaventura” (Seraphicum) w Rzymie odbyła się w sobotę 22 czerwca 2019 roku. Złożyły się na nią msza św. dziękczynna i kolacja w parku.

Eucharystii przewodniczył fr. James McCURRY OFMConv, Minister prowincjalny Prowincji Matki Bożej Anielskiej w USA. Wśród koncelebransów był m.in. fr. Vincent Van Long NGUYEN OFMConv, były student Wydziału, a obecnie biskup Parramatta w Australii.
O oprawę liturgiczną Eucharystii zadbali bracia studenci z Seraphicum.
Na zakończenie celebracji Eucharystycznej dziekan wydziału fr. Dinh Anh Nhue NGUYEN, pozdrowił studentów, którzy uzyskali stopnie naukowe w tym roku akademickim. Wśród nich znaleźli się także Bracia Mniejsi Konwentualni: Andrés Eduardo GUERRA VEQUIZ, Raffaele MEMMO, Ángel Joel NIÑO PACHECO (bakalaureat) i Elio Jorge ROJAS (doktorat).
W uroczystości wzięli również udział nowy minister generalny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych i jednocześnie wielki kanclerz wydziału fr. Carlos TROVARELLI oraz członkowie Kurii generalnej.

W swojej homilii fr. James McCURRY podkreślił, że „Chrystus wezwał św. Franciszka, aby był „Ewangelią miniaturze”, a teraz Franciszek, wzywa nas, abyśmy byli tym samym. „Drodzy studenci – mówił kaznodzieja – przybyliście do Seraphicum, ponieważ chcecie wcielić to wszystko, co jest ukryte w trzech fragmentach Mszału (San Nicolo): jesteście dzisiejszym Mszałem Świętego Mikołaja! Da pauperibus – „Daj ubogim”: to są słowa, które pojawiły się przed oczami Franciszka kiedy czytał ten pierwszy fragment Mszału. Chłopcy, chcecie wyzbyć się ze wszystkiego, aby móc swobodnie służyć wszystkim bez przeszkód. Nihil in via – „Nie brać niczego na drogę”: to są słowa, które pojawiły się przed oczyma Franciszka, gdy otwierał drugi fragment w mszale. Chłopcy, jesteście na tyle realistyczni, by wiedzieć, że ten sposób życia nie jest łatwy, że uczniostwo oznacza drogę krzyża. Tollet crucem – „Każdy bierze krzyż”: to z kolei słowa trzeciego fragmentu z mszału otwartego przez świętego Franciszka.

My, franciszkanie dwudziestego pierwszego wieku, musimy być tak odważni jak Bernard z Quintavalle i Piotr z Katanii, w naszym mówieniu „tak” na zaproszenie Boga do zachowania Reguły franciszkańskiej i stawania się wraz ze św. Franciszkiem „Ewangelią w miniaturze”.

Elisabetta LO IACONO – rzecznik prasowy Seraphicum

Cały tekst homilii:
po włosku >>>>>>
po angielsku >>>>>>