Od popołudnia 21 marca 2019 roku do rana 23 marca 2019 roku w Międzynarodowym Kolegium Braci Mniejszych Konwentualnych w Rzymie (Seraphicum) miała miejsce konferencja na temat prawa własnego Zakonu.

Prelegenci, wszyscy wykładowcy, należący do naszego lub innych zakonów, zostali przedstawieni krótkimi notatkami biograficznymi. Swoje referaty wygłosili w sposób dynamiczny, również dzięki specjalnie przygotowanym prezentacjom PowerPoint.
Tematyka dotyczyła głównie prezentacji zatwierdzonych Konstytucji i Instrumentum laboris do odnowionych Statutów, zredagowanych przez współbraci z CERC (Komitet Wykonawczy ds. Rewizji Konstytucji) oraz przez braci z Prokuratorii generalnej. W sesjach tych uczestniczyli licznie bracia z Seraphicum i członkowie federacji FIMP (Konferencja ministrów prowincjalnych obszaru Morza Śródziemnego), którzy w tym samym czasie obradowali w Seraphicum. Na zakończenie każdej interwencji był czas na interesujące pytania i dyskusje.
Kolejne prezentacje dotyczyły aktualnych zagadnień prawnych: pochodzenia i charakteru władzy w Zakonie, tj. kto i dlaczego rządzi wspólnotą (temat opracowany przez arcybiskupa Filippo IANNONE OCarm, przewodniczącego Papieskiej Rady Tekstów Prawnych); porzucenia życia zakonnego i kapłańskiego (genialny raport arcybiskupa José Rodríguez CARBALLO OFM, sekretarza Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego); nowe normy Stolicy Apostolskiej dotyczące zarządzania w instytutach zakonnych (mistrzowsko zilustrowane przez o. Sebastiano PACIOLLA Cyst. Podobnie pobudzająca i przekonująca była konferencja prokuratora generalnego Antonio BELPIEDE OFMCap, a także referat odnośnie Forum wewnętrznego i zewnętrznego w rządzeniu i formacji, wygłoszony przez fr. Roberta LEŻOHUPSKIEGO OFMConv, który żywo zainteresował współbraci niełatwą tematyką.
Konferencja okazała się sukcesem sama w sobie: udało się podjąć dyskusję podczas której zastosowano reguły prawne, a nie tylko historyczne i charyzmatyczne. Organizatorzy mają nadzieję, że pomoże to przede wszystkim ojcom kapitulnym, ale i wszystkim braciom w lepszym zrozumieniu prawa własnego Zakonu. Faktycznie, celem konferencji była konfrontacja braterstwa z prawem, które jest zasadniczo narzędziem, i ze Stolicą Apostolską, dobrze reprezentowaną przez niektórych mówców.
Prawo własne Zakonu musi być stosowane w celu: ochrony naszego charyzmatu i sposobu zachowywania ślubów w tradycji konwentualnej; ochrony wspólnoty braterskiej i jej pokojowego współistnienia; pomocy braterskim wspólnotom i poszczególnym braciom w znalezieniu jasności w ich własnej sytuacji.
Ryzyko postawy antyprawnej mogłoby być następujące: stawienie czoła sytuacjom w sposób zbyt emocjonalny, nawet przy wielkim subiektywnym rozeznaniu i „empirycznej” mądrości; zaniedbanie poważnych nieprawidłowości i pozostawienie ich nierozwiązanych ze strony przełożonego i podwładnego z powodu braku instrumentów prawnych i jasności; działanie w imię dobrych uczuć, zaniedbując logikę Kościoła i Zakonu oraz ich „praktykę”, zawartą w obowiązujących przepisach.
Po sympozjum zrodziły się dwa pragnienia: jak najszybsze opublikowanie akt konferencji oraz zorganizowanie podobnego spotkania, być może w kwestii ochrony nieletnich i towarzyszenia braciom oskarżonym o tego rodzaju zbrodnie.
Serdeczne podziękowania dla Ministra generalnego, który natychmiast wsparł i sfinansował wydarzenie, dla prokuratorii generalnej, prelegentów, moderatorów, dla wspólnoty Seraphicum, która gościła uczestników, dla dr Elisabetta LO IACONO za posługę prasową, i nie tylko, i przede wszystkim dla braci, którzy w dużej liczbie uczestniczyli w wydarzeniu.

Fr. Maurizio DI PAOLO OFMConv, prokurator generalny