„Grafologia dla…”, czyli w służbie bliźnim – jest to przesłanie wyłaniające się z krajowego sympozjum naukowego „Ludzkość i pismo – grafologia Girolamo Moretti”, zorganizowanego przez szkołę grafologii Seraphicum we współpracy z Papieskim Wydziałem Teologicznym Św. Bonawentury, organizacją non profit „Rodzina i Niepełnoletni” oraz Międzynarodowym Centrum Grafologii Medycznej. Odbyło się w sobotę 10 października 2020 r. w audytorium Seraphicum w Rzymie i było również transmitowane na żywo.

Sympozjum zostało przeprowadzone w ścisłym współdziałaniu z Międzynarodowym Instytutem Grafologicznym „Girolamo Moretti” w Urbino (kieruje nim fr. Fermino GIACOMETTI OFMConv) jako pierwszy krok na wspólnej drodze do odkrycia i dowartościowania antropologicznych aspektów grafologii.
Miało na celu przybliżenie wiedzy o fr. Girolamo MORETTI OFMConv, ojcu włoskiej grafologii, a także ukazanie specyfiki tej dyscypliny i leżącej u jej podstaw antropologii. Z tego względu wzięli w nim udział wykwalifikowani eksperci, jak Matilde AZZACCONI, Chiara MISTRORIGO, Loredana MORETTI, Nadia BUONANNO, Alessandra MILLEVOLTE, ks. Carlo CACCIARI, Vincenzo TARANTINO i fr. Raffaele DI MURO OFMConv, kierownik szkoły grafologii i pełen pasji badacz.
Szkoła Seraphicum zamierza pogłębić bardzo szeroki horyzont grafologii poprzez organizowanie kursów (prowadzonych z udziałem studentów i online) i innych wydarzeń, które pozwolą zaoferować istotny wkład badaczom i uczonym tej dyscypliny, znajdującej zastosowanie w wielu dziedzinach, jak grafologiczna analiza osobowości i wieku rozwojowego, sądownictwo, kryminologia, medycyna, duszpasterstwo.
Sympozjum przyniosło bardzo zachęcające rezultaty, zarówno pod względem zainteresowania ze strony uczestników, jak i dla wielu obszarów badań, które obecnie otwierają się i które będą przedmiotem przyszłych inicjatyw.
Poznanie postaci fr. Girolamo MORETTI i jego półwiecznego dorobku badań, studiów i nauczania jest niewątpliwie punktem wyjścia na drodze do odkrycia tej dyscypliny o wielu potencjałach.
„Girolamo MORETTI to człowiek nieustannie poszukujący – wyjaśnił fr. Raffaele DI MURO – i jest to powód jego dogłębnego niepokoju w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Bycie zakonnikiem i kapłanem zdominowało całe jego życie i odcisnęło piętno na jego badaniach i pogłębianiu danych grafologicznych. Jest on autentycznym poszukiwaczem prawdy, tej prawdy, która ma służyć człowiekowi. Nie jest zazdrosny o swoje «tajemnice», ale publikuje, przekazuje, ofiarowuje. Rozumie, że dla prawdziwego dobra grafologii zasadnicze znaczenie ma przekazywanie studentom całej swojej wiedzy. Uczy wysoce etycznego stylu, który przyczynia się do tego, że jest uważany za «geniusza» i «ojca» włoskiej grafologii. W tym wszystkim pozwala, by go oświeciło jego własne doświadczenie jako zakonnika i kapłana: czuje w sobie silne pragnienie pomocy bliźniemu poprzez grafologię. Jest to z pewnością «grafologia dla…», służąca bliźniemu, któremu chce zaoferować możliwość rozwoju i poznania własnych darów i własnego potencjału. Jak lubił mawiać jego uczeń, fr. Lamberto TORBIDONI OFMConv, zatrzymanie się na MORETTI byłoby błędem. Niezbędne jest bowiem pogłębienie dostarczonych przez niego danych i uczynienie ich coraz bardziej naukowymi i rygorystycznymi dla dobra grafologii, dla dobra tych, którzy ją uprawiają, i tych, którzy z niej korzystają. Wyzwanie polega właśnie na tym: pracować jak MORETTI i pójść jeszcze dalej jak MORETTI, starając się zrozumieć wewnętrzny świat, jaki ukazuje się za zapisanymi znakami i wykresami graficznymi”.
Wideo z sympozjum dostępne jest na Facebooku szkoły grafologii Seraphicum (@ScuolaGrafologiaSeraphicum), zaś dokumentacja zostanie wkrótce opublikowana na stronie szkoły: www.scuoladigrafologiaseraphicum.it.

Elisabetta LO IACONO, biuro prasowe Seraphicum