Wykładowca Nowego Testamentu, fr. Germano SCAGLIONI, został ponownie wybrany na wicedziekana Papieskiego Wydziału Teologicznego „San Bonaventura” – Seraphicum Braci Mniejszych Konwentualnych w Rzymie.

Rada wydziału, na posiedzeniu w piątek 29 marca br. – w którym uczestniczył także wice kanclerz i wikariusz zakonu fr. Jerzy NOREL – wybrało go ponownie większością głosów na zastępcę dziekana fr. Dinh Anh Nhue NGUYEN, niedawno potwierdzone na tej funkcji przez Kongregację ds. Wychowania Katolickiego.
Fr. Germano urodził się w Fidenza (PR) 24 grudnia 1961 r. Profesję uroczystą złożył 30 września 1995 r., święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1997 r.
Poza wykładami w Seraphicum i na Papieskim Uniwersytecie „Antonianum” w Rzymie, pełni obowiązki dyrektora dwumiesięcznika „Credere oggi” („Wierzyć dzisiaj”) wydawanego przez Edizioni Messaggero Padova oraz redaktora miesięcznika „San Bonaventura informa” (biuletynu informacyjnego wydziału).
Podczas tego samego posiedzenia na członka rady dziekańskiej został powołany fr. Stanisław BAZYLIŃSKI z Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków).

Elisabetta LO IACONO – Elisabetta LO IACONO – biuro prasowe Seraphicum