Nie tylko męczennicy perscy, ale także Antoni z Padwy jest wśród świętych, którym abp Dominique MATHIEU, nowo mianowany arcybiskup Teheranu-Ispahanu, powierza swoją posługę pasterską w dniach poprzedzających wyjazd do Iranu.

W dniu 27 lutego 2021 r. – na zaproszenie gwardiana fr. Roberta LEŻOHUPSKIEGO – abp Dominique MATHIEU, któremu towarzyszył prokurator generalny fr. Maurizio DI PAOLO, złożył wizytę w klasztorze św. Antoniego przy Termach Karakalli, jednym z czterech domów generalskich Zakonu w Rzymie. Zaledwie dwa tygodnie wcześniej międzynarodowa wspólnota składająca się z 20 braci studentów, w większości przygotowujących się do licencjatu i doktoratu, została zaszczycona obecnością kard. Mauro GAMBETTI, który wkrótce potem został mianowany archiprezbiterem bazyliki św. Piotra i wikariuszem generalnym Państwa Watykańskiego.
We wczesnych godzinach rannych abp Dominique MATHIEU przewodniczył Eucharystii w niewielkiej kaplicy klasztornej, przylegającej do pokoju, w którym niegdyś św. Ignacy Loyola przeżywał ostatnie chwile swojego ziemskiego życia, a dziś mieści się oratorium z Najświętszym Sakramentem. Wyjątkowego nastroju dodają też freski XVII-wiecznego jezuity i malarza Andrea POZZO.
Po śniadaniu arcybiskup podzielił się swoimi odczuciami, oczekiwaniami i nadziejami związanymi z nową posługą, która według niego nie jest ani łatwa, ani możliwa do przewidzenia. W czasie przed wyjazdem najbardziej niepokoi się o wiernych, którzy zostali mu powierzeni, a którzy w obecnym momencie są pozbawieni pasterzy. W Iranie jest ponad dwa tysiące katolików, choć – jak sam mówi – w oficjalnych statystykach jest ich tylko jedna piąta i są oni skupieni w małych i różnorodnych społecznościach rozsianych po całym kraju. Brak duchowieństwa, którego ostatnim przedstawicielem jest emerytowany administrator apostolski, o. Jack YOUSSEF ze zgromadzenia księży misjonarzy, zmusza do reorganizacji opieki duszpasterskiej pośród ludu katolickiego. W ten sam sposób fundamentalne znaczenie ma dla niego utrzymanie żywej obecności historycznej chrześcijan: arcybiskupowi leży bowiem na sercu nie tylko ekumenizm z innymi wyznaniami chrześcijańskimi (chaldejskim i ormiańskim, które są nieco liczniejsze od obrządku łacińskiego), ale także dialog międzyreligijny ze wspólnotą muzułmańską, złożoną w 90% z szyitów i w 5% z sunnitów. Jego żywym marzeniem, które znalazło odzwierciedlenie również w ostatniej encyklice papieża Franciszka, jest przeżywanie powszechnego braterstwa we wzajemnym szacunku. Jest to wielkie i zobowiązujące wyzwanie, trudne, ale nie niemożliwe. Liczy przy tym na konkretne wsparcie Zakonu, na obecność braci, o których prosi na razie w modlitwie.
Pragniemy zapewnić abp. MATHIEU o naszej braterskiej bliskości i wytrwałej modlitwie, a zwłaszcza powierzamy go patronowi naszego klasztoru, św. Antoniemu z Padwy. Naszemu świętemu poświęcone jest także narodowe sanktuarium w Brukseli, będące miejscem wymiany i dialogu między chrześcijanami i muzułmanami, świeckimi i innymi mniejszościami społecznymi i religijnymi. Do 2012 r. jego rektorem był właśnie fr. Dominique.
Niech święci będą jego towarzyszami, a męczennicy wiernymi przewodnikami w jego pierwszych krokach jako pasterza narodu irańskiego.

Fr. Simone SCHIAVONE