Od 31 stycznia do 3 lutego 2018 r. odbył się w Seraphicum w Rzymie XXIX zjazd misyjny z terenu federacji FIMP.

 

Uczestniczyło w nim 50 osób, w tym 24 zakonników i 26 młodych świeckich pochodzących z różnych włoskich zrzeszeń kościelnych i franciszkańskich. Był też przewodniczący FIMP fr. Mauro GAMBETTI i asystent generalny FIMP fr. Joaquín AGESTA CUEVAS, którzy przewodniczyli celebracjom liturgicznym.
Spotkanie, które przebiegało w braterskim klimacie współdzielenia się i któremu przewodniczył dyrektor centrum misyjnego fr. Paolo FIASCONARO, miało za temat „Świeccy protagonistami misji” i w pierwszym dniu zostało ubogacone przez prof. Marco BARTOLI, znawcę franciszkanizmu i członka Wspólnoty Św. Idziego, oraz przez fr. Jarosława WYSOCZAŃSKIEGO, sekretarza generalnego ds. animacji misyjnej (SGAM).
Pobudzeni przez dwóch mówców, uczestnicy zostali uwrażliwieni na większe zaangażowanie świeckich w naszych realiach kościelnych i franciszkańskich w celu współpracowania z animatorem prowincjalnym w animacji misyjnej przy naszych wspólnotach klasztornych i parafialnych.
Bardzo interesujący i naznaczony wymiarem profetycznym był okrągły stół (drugiego dnia), koordynowany przez dziennikarkę Elisabetta LO IACONO, z udziałem i świadectwem 3 ludzi młodych, którzy latem przeżyli doświadczenie misyjne na ziemi błogosławionych męczenników z Pariacoto w Peru, oraz dziewczyny, która przez 3 miesiące była wolontariuszką w Ziemi Świętej.
Po południu w dzień życia konsekrowanego uczestnicy wzięli udział we Mszy św. sprawowanej przez papieża Franciszka w bazylice św. Piotra, a następnego dnia zjazd zakończył się sprawozdaniem dyrektora centrum z ostatniego czterolecia i położeniem podwalin pod zaplanowanie nowego czterolecia.
Wśród konkretnych propozycji postanowiono podjąć zorganizowaną akcję w naszych jurysdykcjach, tworząc „grupy lub komórki misyjne” świeckich, którzy współpracowaliby z animatorem na miejscu. Ponadto we wrześniu odbędą się „warsztaty szkoleniowe” na tematy ściśle związane z nowymi technikami i metodami animacji misyjnej, przeznaczone wyłącznie dla animatorów.

Fr. Paolo FIASCONARO, dyrektor centrum misyjnego