W dniach od 16 do 21 września 2019 r. kustodia prowincjalna Wschodu i Ziemi Świętej odbyła rekolekcje zakonne w Kobayat (Liban). Karmelici z iście wschodnią gościnnością otworzyli przed nami drzwi swojego ośrodka rekolekcyjnego położonego na północy kraju.

Rekolekcje prowadził fr. Tomasz SZYMCZAK, sekretarz generalny Zakonu, który przez pięć dni był dla nas duchowym przewodnikiem poprzez konferencje na temat posłuszeństwa jako radzie ewangelicznej i ślubie zakonnym. Rozważania były oparte na Piśmie świętym, ojcach Kościoła, dokumentach zakonnych i nauczaniu Kościoła. Fr. Tomasz pomógł słuchaczom na nowo odkryć bogactwo ślubu posłuszeństwa i odnowić indywidualną zażyłość z Panem.
Spośród różnych inicjatyw warto wspomnieć o modlitwie różańcowej w pobliskim maronickim sanktuarium NMP Fatimskiej w Andket, gdzie można zobaczyć świadectwo wiary katolickiej w tej arabskiej części świata.
Było 14 uczestników rekolekcji: z kustodii Wschodu i Ziemi Świętej, z prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii i jeden kapłan diecezjalny z Polski.

Fr. Michał SABATURA