W dniach 21-25 maja 2018 r. w klasztorze Roman w Rumunii odbyło się posiedzenie federacji CEF.

Obecni byli wszyscy członkowie federacji środkowoeuropejskiej (CEF obejmuje Niemcy, Austrię Szwajcarię, Holandię, Chorwację, Słowenię i Szwecję), ale z wyjątkiem delegata z misji skandynawskiej. Obradom przewodniczył fr. Bernhardin SEITHER, minister prowincjalny prowincji św. Elżbiety w Niemczech. W spotkaniu tradycyjnie wziął udział kustosz kustodii prowincjalnej bł. Agnellusa z Pizy w Wielkiej Brytanii i Irlandii fr. Ciprian BUDĂU (po raz pierwszy), jak też asystent generalny CEF fr. Miljenko HONTIĆ.
Tym razem posiedzenie odbywało się poza terytorium CEF, albowiem gospodarzem spotkania była delegatura zakonników rumuńskich w Niemczech. Członkowie CEF zostali zaproszeni do Rumunii, aby lepiej poznać ich realia prowincjalne. Poruszono następujące zagadnienia: aktualne informacje z jurysdykcji, najnowsze wiadomości z kurii i z zakonu, ocena ostatniego i zaplanowanie kolejnego spotkania dla postnowicjuszy, przygotowania do kapituły generalnej nadzwyczajnej oraz jakość życia w naszych jurysdykcjach.
Jeden dzień poświęcono na odwiedzenie paru klasztorów w prowincji: Nisiporesti, gdzie znajduje się grób sługi Bożej Weroniki ANTAL, i Cacica. Zwiedzono też kilka klasztorów prawosławnych, w tym Voronet („kaplica sykstyńska” Europy wschodniej) i Carmazani. Na koniec udano się również do klasztoru naszych klarysek. Wieczór przeznaczono na ośrodek społeczny „Fundacja pokój” i szkółkę roślinną prowincji „Green Time”.
Po zakończeniu obrad minister prowincjalny z Niemiec i asystent generalny CEF – w obecności delegata braci rumuńskich w Niemczech fr. Gabriel BUDĂU i definitora odpowiedzialnego za kontakty z tą delegaturą fr. Ştefan ACATRINEI – spotkali się z ministrem prowincjalnym z Rumunii fr. Teofil PETRIŞOR, aby porozmawiać o procesie bliższej współpracy między zakonnikami w Niemczech.

Fr. Miljenko HONTIĆ, asystent generalny CEF