W poniedziałek 26 lipca 2021 r., w kościele parafialnym Narodzenia NMP w Hălăucești, obchodzono 125. rocznicę założenia prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii. Dekret erekcyjny wydała kongregacja De Propaganda Fide dnia 26 lipca 1895 r.

Podniosłe wydarzenie rozpoczęło się o godz. 11 uroczystą Mszą św., której przewodniczył abp Miguel Maury BUENDÍA, nuncjusz apostolski w Rumunii i Republice Mołdawii. Byli obecni: abp Aurel PERCĂ, metropolita Bukaresztu, bp Iosif PĂULEȚ, ordynariusz diecezji Iași, abp Ioan ROBU, emerytowany arcybiskup Bukaresztu, bp Petru GHERGHEL, emerytowany biskup Iași, fr. Carlos Alberto TROVARELLI, minister generalny, fr. Damian-Gheorghe PĂTRAȘCU, minister prowincjalny, a także liczni współbracia kapłani, zakonnicy i wierni świeccy.
W homilii fr. Virgil BLAJ, rektor Franciszkańskiego Instytutu Teologicznego w Roman, ukazał postać św. Józefa, patrona prowincji, jako człowieka sprawiedliwego i prawego, wyróżniającego się troską o skarby Boże – Jezusa i Maryję. Dalej przywołał początki powstania prowincji oraz dobrze zasłużonych współbraci, którzy swoje życie i swój los związali z narodem rumuńskim, budując szkoły, kościoły, sierocińce, klasztory, jak też wychowując lud za pomocą publikacji religijnych i edukacji ludzkiej.
Na koniec liturgii fr. Damian-Gheorghe PĂTRAȘCU odmówił przed figurą św. Józefa akt oddania prowincji patronowi i opiekunowi, oblubieńcowi NMP.
Na zakończenie obchodów 125-lecia kanonicznego założenia prowincji głos zabrali: Dan-Laurențiu LEUREANU wiceprzewodniczący rumuńskiej izby deputowanych, fr. Carlos A. TROVARELLI, bp Iosif PĂULEȚ i abp Miguel Maury BUENDÍA.
Jubileusz 125-lecia prowincji zakończył się tradycyjną pieśnią i uroczystym błogosławieństwem udzielonym przez abp. Miguel Maury BUENDÍA.

Fr. Carol-Daniel SABĂU