„Wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby wybrać naszą łódź i wyruszyć na inny brzeg ku nowym horyzontom”. W ten sposób, 2 lipca 2019 r., w kościele św. Antoniego z Padwy w Bejrucie (Liban) rozpoczął swoją homilię fr. Dominique Joseph MATHIEU, członek Kustodii prowincjalnej Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej do czasu wyboru go na ostatniej Kapitule generalnej na asystenta generalnego CEF (Centralis Europae Foederatio).

W tej mszy dziękczynnej za dar obecności i okazji do pożegnania braci Dominique Joseph MATHIEU i Florin Gheorghiţă BOGDAN, dwie wspólnoty (św. Antoniego z Padwy – Sin el Fil i św. Franciszka z Asyżu – Zahlè zgromadziły się wokół swojego kustosza fr. Anton BULAI, na wieczornej Eucharystii w kościele św. Antoniego z Padwy (Horch Tabet – Sin el Fil).
Spore liczebnie zgromadzenie wiernych zgromadziło się, aby chwalić Pana i podziękować mu za dar wspomnianych wyżej braci. Służbę liturgiczną tej celebracji pełnili młodzi ludzie rozeznający swoje powołanie, a animację muzyczną prowadził chór harcerskiej grupy parafialnej. Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy przenieśli się do klasztoru na agapę braterską i nieskończoną ilość zdjęć wykonanych telefonami komórkowymi. Wieczorem wspólnota zgromadziła się na tarasie klasztoru na grillu, pieśniach i tańcach…
Wraz ze św. Franciszkiem, który zachęcał w swoich Laudes na każdą godzinę, my także mówimy wspólnie: „Chwalmy Go i wywyższajmy przez wieki” za dar współbraci. Niech dopłyną do innych portów i powrócą inshallah („jeśli Bóg zechce” w języku arabskim i tureckim) na nasze ziemie Bliskiego Wschodu, kolebkę spotkań z innymi religiami, innymi Kościołami i innymi tradycjami chrześcijańskimi.

Z sekretariatu kustodialnego