W dniach 15-19 marca 2021 r. – po tygodniowym zgromadzeniu przedkapitulnym prowincji włoskiej św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne) – bracia z delegatury chilijskiej spotkali się, choć nie bez trudności spowodowanych pandemią, w klasztorze sióstr trapistek „Nuestra Señora de Quilvo” w Curicó na dorocznych rekolekcjach zakonnych.

Codzienne nauki rekolekcyjne głosił ks. Rodrigo ARRIAGADA MORA, kapłan z diecezji Talca, wikariusz biskupi Curicó i proboszcz parafii.
Idąc po linii czteroletniego planu delegatury Przekształcać się dla odnowy, rekolekcjonista przedstawił temat Z ufnym spojrzeniem na naszej drodze i zachęcił zakonników do przyjrzenia się swojej wierze, swojemu stylowi życia naznaczonemu wyborem ubóstwa i radości, akcji misyjnej, służby i braterstwa. „Punktem odniesienia dla tego wszystkiego jest nie kto inny, jak Jezus Chrystus, którego wiernie naśladował św. Franciszek” – podkreślił mówca.
W ostatnim dniu, po podzieleniu się osobistym programem życia na obecny rok, bracia z delegatury połączyli się za pośrednictwem Internetu z braćmi z prowincji macierzystej, aby przedstawić i omówić dokument podsumowujący pracę grup roboczych podczas zgromadzenia przedkapitulnego. Po południu bracia z delegatury ponownie spotkali się, by przedyskutować różne aktualne tematy, jak wstępny projekt dla domu filialnego, sytuacja ekonomiczna, formacja początkowa, duszpasterstwo młodzieży i powołaniowe, sprawozdanie asystenta generalnego FALC (Federación América Latina Conventuales) fr. Rogério PEREIRA XAVIER.
Na koniec wszyscy bracia wyrazili podziękowanie i wdzięczność za owocny przebieg spotkania i za czas spędzony razem w wyciszeniu, zadumie, modlitwie i braterstwie.

Fr. Jack GINTING