Nowa kustodia Maryi Matki Miłosierdzia po bratersku podjęła doroczne posiedzenie zwyczajne FALC, które odbyło się od 22 do 27 stycznia 2018 r. w domu rekolekcyjnym Hermitage marystów w San Salvador w Salwadorze (Ameryka Środkowa).

W klimacie prostoty i braterstwa zebrali się ministrowie, kustosze i delegaci z jurysdykcji Ameryki Łacińskiej wraz z asystentem generalnym fr. Carlos TROVARELLI i wikariuszem generalnym fr. Jerzym NORELEM. Po raz pierwszy uczestniczyli różni przełożeni wybrani na niedawnych kapitułach prowincjalnych i kustodialnych: fr. Carlos Antonio CATALÁN, kustosz prowincjalny kustodii św. Franciszka w Boliwii, fr. Aloisio Antonio DE OLIVEIRA, minister prowincjalny prowincji św. Franciszka w Brazylii, fr. José Andrés CASTRO FARAH, kustosz prowincjalny kustodii św. Franciszka z Asyżu w Kolumbii, fr. Mario CASTRO MARTÍNEZ, minister prowincjalny prowincji Naszej Pani z Guadalupe w Meksyku.
Wspominamy i dziękujemy braciom, którzy pełnili i zakończyli swoją posługę: fr. Jhon Jairo MOLINA CASTAÑEDA, przewodniczący FALC, fr. Gilson Miguel NUNES, wiceprzewodniczący FALC, fr. Ronaldo Ramiro ARMIJO ZELADA i fr. Francisco DÍAZ VALDEZ.
Kapłan jezuicki Rodolfo CARDENAL z Centrum Arcybiskupa Romero na Uniwersytecie Środkowoamerykańskim (UCA) ukazał klucz do odczytania realiów społeczno-kościelnych Ameryki Środkowej, a nowy kustosz fr. Jorge DOBLES ULLOA wraz z wikariuszem fr. Isidoro de Jesús MEJÍA HERNÁNDEZ podzielili się z uczestnikami drogą przebytą w kierunku utworzenia i zwołania w grudniu ub. r. pierwszej kapituły nowej kustodii Maryi Matki Miłosierdzia.
W ramach formacji ustawicznej wysłuchaliśmy odczytu fr. Carlos CORTEZ OFMCap na temat „Łaska pracowania”, dokumentu opracowanego przez jego zakon w 2015 r. i rozważanego także przez definitorium naszego zakonu podczas spotkania z przewodniczącymi konferencji.
Inną tematyką omawianą na posiedzeniu – w ciągłości z poprzednimi obradami – była formacja początkowa. Wysłuchaliśmy relacji fr. Franklin DURÁN ZAMBRANO, wicesekretarza generalnego ds. formacji w zakonie, i fr. Carlos TROVARELLI, asystenta generalnego, którzy jeszcze raz przypomnieli przebytą drogę.
Zebrani omówili i jednogłośnie przyjęli projekt formacyjny, który zostanie przedłożony ministrowi generalnemu i jego definitorium, aby został zatwierdzony i stał się obowiązujący w całej federacji FALC.
W związku z najbliższym Światowym Dniem Młodzieży w 2019 r. w Panamie fr. Jarosław WYSOCZAŃSKI, sekretarz generalny SGAM, przedstawił propozycję obejmującą udział całej rodziny franciszkańskiej. Fr. Erik MARÍN z kustodii środkowoamerykańskiej poinformował o spotkaniu odbytym we wrześniu 2017 r. w Rzymie, w którym uczestniczyli różni bracia reprezentujący niektóre wspólnoty zaangażowane na polu sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia (GPIC).
Zostały wzięte pod uwagę inne zagadnienia: kurs dla gwardianów, drugi nowicjat, spotkanie dla mistrzów nowicjatu i postulatu, wspólna formacja w postnowicjacie, formacja franciszkańska dla naszej młodzieży odbywającej formację, kurs Rivotorto, sprawy ekonomiczne FALC, działalność MiReFALC i kwestie związane z kształtem FALC w przyszłości. Ponadto wikariusz generalny fr. Jerzy NOREL przybliżył najnowsze decyzje definitorium dotyczące najbliższej kapituły generalnej.
Ze względu na zakończenie posługi przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza FALC z powodu zmian na urzędzie przełożonych wyższych podjętych na niedawnych kapitułach przystąpiono do wyboru nowego zarządu, który przedstawia się następująco: przewodniczący – fr. Jorge DOBLES ULLOA, wiceprzewodniczący – fr. Aloisio Antonio DE OLIVEIRA, sekretarz – fr. José Andrés CASTRO FARAH, członek zarządu i ekonom – fr. Aldo Andrés CÚCCARO.
Szczerze dziękujemy naszym współbraciom z kustodii środkowoamerykańskiej, a w sposób szczególny zakonnikom z klasztoru św. Antoniego z Padwy, że swoją wspaniałomyślnością umożliwili odbycie naszego posiedzenia.

Fr. Maurizio BRIDIO, b. sekretarz FALC