W dniach 5-18 listopada 2022 r. minister prowincjalny prowincji włoskiej św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne) fr. Roberto BRANDINELLI złożył wizytę w delegaturze prowincjalnej w Chile.

Od 6 do 9 listopada spotkał się z braćmi ze wspólnoty w Curicó, a od 10 do 13 listopada w Santiago. Z kolei w dniach 13-16 listopada obie wspólnoty zebrały się w Santiago na spotkaniu całej delegatury, które rozpoczęło się odmówieniem nieszporów i wspólną kolacją.
14 listopada rano bracia przeżywali w ciszy i medytacji dzień skupienia. Konferencję pt. Pokój wewnętrzny wygłosił fr. Maurizio BRIDIO. Podkreślił w niej przyczyny, dla których łatwo traci się pokój serca, i wskazał, jak uczyć się go odzyskiwać w różnych realiach codzienności.
Po południu minister prowincjalny ukazał sytuację prowincji począwszy od czteroletniego planu prowincjalnego oraz danych statystycznych dotyczących braci z jurysdykcji, przygotowanych przez fr. Christiana BORGHESI na spotkanie gwardianów. Celem jest włączenie całej prowincji w rozeznanie związane ze zredukowaniem placówek w taki sposób, aby nie utracić siły charyzmatycznej powołania franciszkańskiego.
15 listopada poruszono różne zagadnienia z życia delegatury: od spojrzenia w przyszłość po kwestie ekonomiczne. Fr. Tullio PASTORELLI zakomunikował, że aby w pełni odzyskać siły po przebytej chorobie, weźmie urlop zdrowotny we Włoszech i zrezygnuje z posługi delegata prowincjalnego. Podczas kolacji zakonnicy świętowali urodziny fr. Ramón ZÁS GARCÍA.
16 listopada miała miejsce wizyta w niewielkiej pustelni w Angostura, gdzie minister prowincjalny przewodniczył Mszy św., podczas której odnowiono śluby zakonne.
W końcowym podsumowaniu podkreślono dobrą atmosferę, jaka panowała w tych dniach, a przede wszystkim znaczenie obecności ministra prowincjalnego w umacnianiu drogi rozeznania i życia wspólnotowego delegatury.

Fr. Jakobus GINTING