W dniach od 9 do 13 maja 2022 r. we Franciszkańskim Instytucie Teologicznym w Roman odbyło się spotkanie formacyjne dla wychowawców z prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii, zorganizowane przez prowincjalną komisję ds. formacji początkowej i prowadzone przez delegata generalnego ds. formacji fr. Piotra STANISŁAWCZYKA oraz jego współpracownika fr. Andrzeja GUTKOWSKIEGO.

Dni formacyjne przewidywały, że oprócz zajęć ściśle formacyjnych, bracia z sekretariatu generalnego będą mogli odwiedzić i poznać braci, domy formacyjne, niektóre klasztory i najważniejsze miejsca w prowincji i w kraju.
Głównymi tematami refleksji i rozmów były: rola wychowawcy i jego autorytet, współpraca z psychologiem i psychoterapeutą – możliwości i ograniczenia, co robić z trudnym bratem?
Wychodząc z założenia, że posługa wychowawców jest jedną z najważniejszych i najbardziej delikatnych posług w Zakonie, fr. STANISŁAWCZYK przedstawił tematy w taki sposób, aby zachować ścisłą i korzystną równowagę między teorią a praktyką, aby poszerzyć i uzupełnić informacje teoretyczne osobistymi doświadczeniami i świadectwami, aby udzielić bardzo przydatnych rad, sugestii i zaleceń. Poza tym zawsze starał się odnieść do konkretnych dokumentów Kościoła i Zakonu oraz zastosowania ich treści w rumuńskim kontekście formacyjnym, z uwzględnieniem jego możliwości i ograniczeń. Z kolei wymiana opinii i braterski dialog dały uczestnikom możliwość pogłębienia i uzupełnienia propozycji otrzymanych od prelegentów oraz otwarcia innych kierunków refleksji i programowania, które – miejmy nadzieję – wkrótce przyniosą dobre owoce w pełnieniu posługi formacyjnej.
14 maja 2022 r. dwóch zaproszonych braci spotkało się w instytucie w Roman ze wszystkimi aspirantami, nowicjuszami i postnowicjuszami z prowincji, których jest ponad pięćdziesięciu.

Fr. Virgil BLAJ