Proboszczowie i gwardiani z prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii zebrali się 16 marca 2023 r. w Bacău, by wziąć udział w spotkaniu poświęconym formacji ustawicznej.

W przemówieniu wstępnym minister prowincjalny fr. Damian-Gheorghe PĂTRAȘCU nawiązał do Listu do ministra serafickiego ojca św. Franciszka. Podziękował współbraciom za ich posługę i sposób, w jaki zarządzają klasztorami i parafiami. Jak zaznaczył, słyszy się bardzo dobre rzeczy o naszych braciach i jest to powód do radości i wdzięczności.
Fr. Lucian HORLESCU, przewodniczący komisji ds. formacji ustawicznej, w swoim wystąpieniu mówił o znaczeniu „wewnętrznych sposobów działania” w rozwiązywaniu konfliktów. Każdy zakonnik posiada „sposób” zinternalizowany w pierwszych latach rozwoju w relacji z „głównymi punktami odniesienia”. Uświadomienie sobie tego oznacza odwagę do pracy nad sobą, nad swoimi zaletami, aby je ulepszyć, ale także nad swoimi słabościami, aby nie stały się one przeszkodą na drodze do dojrzałości. Z tego powodu prelegent zachęcił braci do podjęcia prawdziwej introspektywnej drogi poznania siebie i własnych „sposobów”, aby osiągnąć dojrzałość integracyjną we wszystkich sferach własnej osobowości i móc wprowadzić „sposoby” w harmonię z życiem konsekrowanym. Bez tej pracy nad sobą ryzykuje się twierdzeniem, iż naśladuje się Jezusa, św. Franciszka i proponowane przez nich wartości, ale w rzeczywistości to nasze nieprzetworzone „sposoby” warunkują nasze działania i interakcje. I to staje się bardzo widoczne w sytuacjach konfliktowych.
Po konferencji bracia mieli czas na osobiste przemyślenia. Następnie przy ołtarzu eucharystycznym wszyscy złożyli siebie i swoje słabości w ręce Pana, prosząc Go o dar Ducha Świętego. Po Mszy św. była braterska agapa i dzielenie się refleksjami w małych grupach. Po południu miało miejsce drugie spotkanie, podczas którego wnioski z pracy w grupach zostały zrelacjonowane na forum ogólnym. Potem fr. Lucian HORLESCU poprosił braci o wypełnienie testu samooceny własnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
Na zakończenie minister prowincjalny podziękował uczestnikom za ich obecność i podał kilka praktycznych wskazań, które mogą usprawnić nasze życie braterskie.
Z błogosławieństwem ministra prowincjalnego i otrzymaną duchową strawą współbracia wyruszyli w drogę powrotną do swoich klasztorów.

Fr. Lucian HORLESCU