W uroczystość św. Franciszka z Asyżu, 4 października 2021 r., w Instytucie Teologicznym w Roman, sześciu współbraci z prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii zostało wyświęconych na diakonów przez włożenie rąk bp. Iosif PĂULEȚ, ordynariusza diecezji Iași.

Mszę św. koncelebrowali: minister prowincjalny fr. Damian-Gheorghe PĂTRAŞCU, gwardian klasztoru św. Franciszka z Asyżu w Roman, wychowawcy i profesorowie z instytutu, liczni kapłani z diecezji i z prowincji.
Uroczystość rozpoczęła się procesją do ołtarza przygotowanego na wolnym powietrzu, przed instytutem, a w tym czasie chór pod dyrekcją fr. Cristian DUMEA oraz wierni wykonali pieśń.
W homilii biskup uwypuklił postać św. Franciszka jako ciągle aktualny wzór dla diakonów i dla wszystkich wiernych, godny naśladowania zwłaszcza w swojej pokorze i prostocie.
Święcenia diakonatu otrzymali: fr. Emanuel Petrache ANTICA, fr. Andrei Iulian CIOBANU, fr. Alexandru Ionel DIAC, fr. Narcis Leonard LASLĂU, fr. Alexandru Cosmin SASCĂU i fr. Petru VÂRGĂ.
Życzymy nowo wyświęconym diakonom błogosławieństwa Bożego za pośrednictwem naszego ojca św. Franciszka i prosimy dla nich o łaskę, aby zawsze byli odważnymi świadkami w służbie Ewangelii, ołtarza i ubogich.

Fr. Carol Daniel SABĂU