29 czerwca 2022 r., w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, w Instytucie Teologicznym w Roman sześciu współbraci z prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii otrzymało święcenia kapłańskie z rąk bp. Iosif PĂULEȚ, ordynariusza diecezji Iași.

Mszę św. koncelebrowali: minister prowincjalny fr. Damian-Gheorghe PĂTRAŞCU, gwardian klasztoru św. Franciszka z Asyżu w Roman fr. Alexandru OLARU, kustosz prowincjalny Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej fr. Anton BULAI, rektor postnowicjatu fr. Virgil BLAJ, wychowawcy i profesorowie z instytutu, a także liczna grupa kapłanów z diecezji i prowincji.
Uroczystość rozpoczęła się procesją do ołtarza przygotowanego przed siedzibą instytutu, a chór pod dyrekcją fr. Cristiana DUMEA wraz z wiernymi zaśpiewał pieśń na wejście.
W homilii biskup ukazał postać dwóch apostołów, których wzór jest zawsze aktualny dla kapłanów i wszystkich wiernych i których należy naśladować przede wszystkim w dawaniu odpowiedzi na wezwanie Chrystusa i w służbie ludowi Bożemu.
W gronie nowo wyświęconych prezbiterów są: fr. Emanuel Petrache ANTICA, fr. Andrei Iulian CIOBANU, fr. Alexandru Ionel DIAC, fr. Narcis Leonard LASLĂU, fr. Alexandru Cosmin SASCĂU i fr. Petru VÂRGĂ.
Naszym sześciu współbraciom kapłanom życzymy błogosławieństwa Bożego za wstawiennictwem serafickiego ojca św. Franciszka i prosimy o łaskę, aby zawsze byli odważnymi świadkami w służbie Ewangelii, ołtarza i ludu Bożego!

Fr. Virgil BLAJ