W odpowiedzi na zaproszenie kustosza Kustodii prowincjalnej Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej, sekretarz międzynarodowej komisji ds. rewizji Konstytucji (CIRC) udał się do braci w Turcji i Libanie, aby dokonać prezentacji nowych Konstytucji Zakonu, które weszły w życie z dniem 2 lutego 2019 roku.

Zakonnicy, wraz  kustoszem fr. Anoton BULAI, odbyli dwa spotkania: jedno w Istambule [Büyükdere] w Turcji (4 lutego 2019 r.), drugie w Bejrucie w Libanie (7 marca 2019 r.). Temat prezentacji Konstytucji dokonanej przez sekretarza CIRC fr. Timothy KULBICKIEGO brzmiał: „Wszystko ma swoje źródło w pierwszych dwóch numerach Konstytucji”.
We wprowadzeniu fr. Timothy przedstawił najpierw pracę nad rewizją Konstytucji, dokonaną przez komisję i cały Zakon (w tych pracach mieli możliwość uczestnictwa wszyscy członkowie zakonu), a następnie omówił podsumowanie pracy podczas kapituły generalnej nadzwyczajnej, która odbyła się w lipcu-sierpniu 2018 r. (został wówczas zredagowany i zatwierdzony ostateczny tekst Konstytucji).
Fr. Timothy przypomniał uczestnikom spotkania przebytą drogę i wskazał na najgłębsze racje, które zdecydowały o konieczności podjęcia rewizji Konstytucji: przesuniecie się obecności zakonu w inne, niż do tej pory obszary świata oraz nowe problematyki współczesnego świata, które dotykają życia braci. Podkreślił przy tym istotną wagę Konstytucji dla naszego franciszkańskiego życia. Poznanie ich treści jest bardzo ważne dla naszej tożsamości, odnowy życia i formacji ustawicznej.
Tematyka rewizji Konstytucji objęła kilka aspektów: zakon (podstawy zakonu), braterstwo, minoritas, konwentualność, maryjność i wspólnota.
Uczestnicy docenili zaangażowanie fr. KULBICKIEGO i podziękowali za braterską wizytę; wyrazili też gotowość  wprowadzania w życie fundamentalnych zasad naszego życia.

Fr. Martin KMETEC, OFMConv