We wtorek 29 czerwca 2021 r., w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, w Instytucie Teologicznym w Roman, sześciu współbraci z prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii otrzymało święcenia kapłańskie z rąk bp. Iosif PĂULEȚ, ordynariusza diecezji Iași. Są to: fr. Gabriel BEJAN, fr. Adrian COBZARU, fr. Marius-Marcel DOBOȘ, fr. Gabriel PAL, fr. Emanuel PIȚA, fr. Marian-Emanuel VĂTĂMĂNELU.

Mszę św. koncelebrowali: minister prowincjalny fr. Damian-Gheorghe PĂTRAŞCU, gwardian klasztoru św. Franciszka z Asyżu w Roman, wychowawcy i profesorowie instytutu, liczni kapłani z diecezji i z prowincji.
Uroczystość rozpoczęła się od procesji do ołtarza przygotowanego na zewnątrz, przed instytutem, zaś w tym czasie chór pod dyrekcją fr. Cristian DUMEA zaintonował śpiew.
W homilii biskup podkreślił kruchość dwóch świętych, Piotra i Pawła, a także ich dyspozycyjność wobec działania łaski Chrystusowej. Innym punktem, na który zwrócił uwagę, było spojrzenie między Jezusem a apostołami, wymiana spojrzeń, która naznacza także dzisiaj przyszłych kapłanów, zachęcając ich do ufnego kroczenia drogą powołania.
Centralnym momentem uroczystości był akt, przez który kandydaci publicznie wyrazili swoją decyzję wypełniania obowiązków, zgodnie z wolą Chrystusa i Kościoła, pod przewodnictwem biskupa i prawowitych przełożonych, po czym nastąpiło udzielenie sakramentu według rytuału święceń kapłańskich.
Po udzieleniu Komunii św. jeden z nowo wyświęconych kapłanów skierował w imieniu wszystkich słowa podziękowania do Boga za otrzymane powołanie, a także do wszystkich, którzy w różny sposób przyczynili się do ich ludzkiej, duchowej i intelektualnej formacji.
Następnie bp PĂULEȚ złożył gratulacje i wypowiedział słowa zachęty do neoprezbiterów, jak również do braci z prowincji rumuńskiej, którzy zapewnili im formację. Pamiętał też o tych, którzy w tym dniu obchodzą imieniny. Msza św. zakończyła się końcowym błogosławieństwem udzielonym wszystkim obecnym przez nowych kapłanów.
Życzymy nowo wyświęconym kapłanom błogosławieństwa Bożego za pośrednictwem naszego ojca św. Franciszka oraz owocnej posługi kapłańskiej!

Sekretariat prowincji