W dniach 8 i 9 września 2018 roku siedmiu franciszkanów z Prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii złożyło śluby zakonne: trzech – wieczyste, czterech – czasowe.

Uroczystość ślubów wieczystych odbyła się 8 września, w kaplicy Franciszkańskiego Instytutu Teologicznego w Roman. Eucharystii i obrzędowi przewodniczył minister prowincjalny fr. Teofil PETRIȘOR. Na jego ręce ślubowali: fr. Emanuel Petrică BLAJ, fr. Mihai CHERECHEȘ i fr. Cristian-Petru PAL.
W ceremonii uczestniczyli członkowie definitorium prowincjalnego, ojcowie rektorzy, wychowawcy i profesorowie Instytutu, proboszczowie i wikarzy z rodzinnych parafii kandydatów oraz licznie zgromadzeni wierni, wśród nich rodzice i krewni neoprofesów.
Dzień później, 9 września, w kościele w Bogdănești (Bacău), po zakończeniu rocznej formacji nowicjackiej swoje pierwsze śluby zakonne (na rok czasu) złożyli Marian-Maximilian BUTĂCEL, Narcis-Gabriel CRĂCIUN, Cezar DĂMĂTĂR i Răzvan-Emanuel PETRUȚ.
Uroczystości przewodniczył minister prowincjalny. W koncelebrze było około 30 kapłanów zakonnych i diecezjalnych (diecezja Iași), wśród nich mistrz nowicjatu fr. Petrică-Augustin PĂTRAȘCU. Nie zabrakło rodziców, krewnych i przyjaciół czterech kandydatów. Licznie przybyli parafianie miejscowi i z okolicznych miejscowości.
Neo-profesi (wieczyści i czasowi) będą kontynuować formację filozoficzno-teologiczną we wspomnianym wyżej Instytucie w Roman.
Wdzięczni Bogu za dar tych braci, wzywamy nad nimi błogosławieństwa Bożego na ich drodze upodabniania się do Chrystusa, śladami serafickiego Ojca Franciszka!

Fr. Virgil BLAJ, sekretarz prowincjalny
tłum. hb