Od 12 lipca do 8 sierpnia 2020 r. grupa 13 młodych braci z Prowincji Św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii, pod kierownictwem Fr. Cristiana CLOPOȚEL, przeżyła swój drugi nowicjat w Viișoarze.

W tych dniach kilku braci podzieliło się swoim doświadczeniem życia konwentualnego i wygłosiło różne konferencje, m.in. na temat znaczenia rozeznania i modlitwy w życiu zakonnym. Pod koniec każdego tygodnia uczestnicy udawali się na pielgrzymkę i odwiedzili franciszkańskie sanktuaria w Cacica, Șumuleu-Ciuc i Nisiporești. W ostatnim tygodniu Fr. Cristian poprowadził rekolekcje dla braci. Wyszedł od listu św. Pawła do Efezjan oraz od encykliki Gaudete et exultate papieża Franciszka i zaproponował refleksję nad tymi tekstami, szczególnie zatrzymując się nad tematem świętości.
Dziękujemy za te wspaniałe dni Bogu, Fr. Cristianowi a także wszystkim współbraciom, którzy podzielili się z nami swoim doświadczeniem i wiedzą!

Fr. Narcis-Leonard LASLĂU