W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, 22 stycznia 2022 r., odbyło się we Franciszkańskim Instytucie Teologicznym w Roman (Rumunia) sympozjum na temat: Gwiazda Mędrców w świetle Pisma Świętego.

To religijno-kulturalne wydarzenie zostało zorganizowane przez fr. Eusebio BEJAN, dyrektora ośrodka badań ekumenicznych i dialogu międzyreligijnego Pax et Unitas, oraz fr. Mihai AFRENȚOAE, dyrektora ośrodka studiów biblijnych im. św. Antoniego z Padwy.
W słowie wstępnym minister prowincjalny fr. Damian Gheorghe PĂTRAȘCU podkreślił wymowę sympozjum oraz znaczenie wersetu biblijnego (Mt 2, 2), który został zaproponowany jako temat Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Moderator spotkania, fr. Ștefan ACATRINEI, przypomniał o historycznej wartości tegorocznego wydarzenia, odbywającego się już po raz trzydziesty: „Obowiązkiem Instytutu – zauważył – jest kontynuowanie tego, co już stało się tradycją”.
W pierwszym wystąpieniu, zatytułowanym Wypełnienie się Pisma Świętego w Ewangelii dzieciństwa Jezusa, fr. Mihai AFRENȚOAE, posługując się podejściem naukowym i teologicznym, mówił o kontekście historycznym fragmentów Ewangelii dzieciństwa, a następnie podkreślił znaczenie Aperuit illis, listu apostolskiego w formie motu proprio, którym papież Franciszek ustanowił Niedzielę Słowa Bożego.
Fr. Zdzisław Józef KIJAS, postulator generalny, przyciągnął uwagę obecnych wykładem zawierającym odpowiedź na pytanie: Koniec dialogu doktrynalnego? Dialog ekumeniczny przeżywa dziś głęboki kryzys i niemało jest tych, którzy mówią nawet o końcu dialogu ekumenicznego. Kryzys ten nie dotyczy zresztą tylko dialogu między Kościołami czy wspólnotami kościelnymi, ale także dialogu wewnątrz samych Kościołów. Czy istnieje, czy też nie istnieje dialog doktrynalny między Kościołami? Czy możliwy jest jeszcze dialog w sprawach, które dotyczą istoty chrześcijaństwa? Taki dialog wydaje się niezbędny, jeśli w przyszłości chcemy marzyć o jedności między Kościołami.
Ostatnią prelekcję na temat Chrześcijanie i religie świata wygłosił fr. Silvestru BEJAN. W swoim ekskursie historycznym, wychodząc od nienależących do religii żydowskiej postaci Mędrców, omówił relacje chrześcijaństwa z różnymi religiami, a także wyjaśnił znaczenie innych religii i ludzi nieochrzczonych w myśli chrześcijańskiej. Na koniec dodał: „Chrześcijanie zaangażowani w dialog nie mogą ukrywać faktu, że są chrześcijanami. Chrystus nie może być przeszkodą czy utrudnieniem w dialogu. Nie powinno zastępować się Chrystusa «lepszymi» formami kontaktu z innymi. Jako chrześcijanie musimy sobie uświadomić i uznać, kim jesteśmy i kogo jesteśmy świadkami”.
Sympozjum zakończyło się w kaplicy Instytutu Teologicznego uroczystą modlitwą, której przewodniczył fr. Marius VĂTĂMĂNELU.

Fr. Ștefan ACATRINEI