Na wniosek ministra prowincjalnego fr. Teofila PETRIȘOR i jego definitorium sekretariat prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii koordynował projekt dotyczący tłumaczenia nowych Konstytucji i Statutów generalnych Zakonu na język rumuński.

Po wytężonej i starannej pracy projekt został doprowadzony do końca. Tłumaczenie zostało dokonane z tekstów zatwierdzonych w języku włoskim.
Dekretem z dnia 29 listopada 2019 r. (Prot. n. 895/2019) minister generalny fr. Carlos A. TROVARELLI zezwolił na wydanie drukiem tych dwóch dokumentów legislacyjnych. Postanowiono, aby, ze względu na łatwość i praktyczność korzystania, obydwa teksty opublikować w jednym tomie.
Publikacja materiałów zbiegła się ze spotkaniem formacyjnym, które odbyło się w dniach 3-5 grudnia 2019 r. w klasztorze w Bacau. Wzięli w nim udział wszyscy bracia z prowincji przebywający w Rumunii. Było poświęcone omówieniu i objaśnieniu nowych Konstytucji. W tę inicjatywę włączył się jako animator fr. Víctor Manuel MORA MESÉN, członek komitetu wykonawczego ds. rewizji Konstytucji.

Fr. Virgil BLAJ, sekretarz prowincjalny