W dniach 21-27 czerwca 2022 r. w Sankt- Petersburgu odbyła się VI Zwyczajna Kapituła Rosyjskiej Generalnej Kustodii św. Franciszka z Asyżu.

W Kapitule wzięli udział wszyscy bracia (16) – profesi uroczyści należący do Kustodii a także Generalny Minister Zakonu, fr. Carlos Trovarelli. Generalny Asystent FEMO, fr. Tomasz Lesnak, z uwagi na obiektywne trudności w przyjeździe do Rosji, uczestniczył w obradach jedynie przez internet.
Kapituła odbywała się w formacie uwzględniającym wcześniejsze Spotkanie Przedkapitularne.
Obie części Kapituły odbyły się jedna po drugiej.
Kustoszem na drugą kadencje został ponownie wybrany fr. Dariusz Harasimowicz.
Na definitorów zostali wybrani bracia: fr. Waldemar Mackiewicz (wikariusz Kustodii), fr. Piotr Korneluk (sekretarz Kustodii), fr. Wiktor Frankowski (ekonom i poborca Kustodii).
Kapituła także dokonała wyboru: prefekta formacji (fr. Waldemar Mackiewicz), Asystenta FZŚ (fr. Andrian Zudin) Asystenta ds. powołań i młodzieży (fr. Andrzej Buko), Wychowawcy w domie formacji w Petersburgu (fr. Andrzej Buko)
Dyrektora Franciszkańskiego Wydawnictwa w Moskwie (fr. Wiktor Frankowski).
Prace Kapituły przebiegały w dobrej braterskiej atmosferze, przy towarzyszącej pięknej pogodzie.
W przerwie między obiema częściami Kapituły, bracia zwiedzali „Wenecje Północy”, jak nazywany jest Petersburg i przy świetle słynnych „białych nocy” odbyli wycieczkę statkiem przez wodne arterie Petersburga.

fr. Dariusz Harasimowicz generalny kustosz