W dniach 8-9 września 2018 roku wspólnota Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów) w Rosji obchodziła jubileusz 25-lecia powrotu zakonników do tego kraju oraz 5. rocznicę konsekracji kościoła pw. św. Antoniego Cudotwórcy.

Zakonnicy franciszkańscy z rosyjskiej Kustodii generalnej św. Franciszka z Asyżu, wraz z gośćmi przybyłymi z różnych miast Rosji, Włoch, Polski, Białorusi i Kazachstanu spotkali się w klasztorze w Petersburgu.
Uroczystej mszy św. odprawionej 8 września przewodniczył asystent generalny FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis) fr. Jacek CIUPIŃSKI. Koncelebrowali m.in.: Minister generalny fr. Marco TASCA, kustosz generalny kustodii rosyjskiej fr. Dariusz HARASIMOWICZ, rektor papieskiej bazyliki św. Antoniego w Padwie fr. Oliviero SVANERA, minister prowincjalny Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (prowincja-matka) fr. Wiesław PYZIO, sekretarz Prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Polsce fr. Grzegorz KORDEK, rektor Wyższego Seminarium Duchownego „Królowa Apostołów” w Petersburgu ks. Konstantin PEREDERIY, delegat prowincjalny z Białorusi fr. Antoni POŻECKI.
Homilię wygłosił Minister generalny Zakonu fr. Marco TASCA. Powiedział m.in.: „Papież FRANCISZEK stwierdził, że «każdy z nas jest misją». Myślimy o misji, którą Pan powierzył braciom franciszkanom w Rosji, dokąd przybyli 25 lat temu, by błogosławić, podtrzymywać i uwalniać. Wiele wydarzeń miało miejsce w tym czasie: niektóre przyniosły radość, inne niestety cierpienie. Na wszystko chcemy patrzeć w Bożym świetle. Dla nas, braci, ważną rzeczą jest akceptować historię, którą Bóg tworzy z nami, a nie decydować o niej według własnego pomysłu. Naszym zadaniem jest rozpoznawać wolę Bożą. Bóg mówi do Józefa «nie lękaj się, Ja jestem z tobą». To cudowne wierzyć w takiego właśnie Boga”.
Po mszy św. fr. Nikolay DUBININ przedstawił zasadnicze etapy historii franciszkanów na ziemi rosyjskiej, począwszy od 1245 r., kiedy dotarli tutaj pierwsi misjonarze franciszkańscy.
Następnie miały miejsce świadectwa dotyczące powrotu do Rosji w latach 90-tych ubiegłego stulecia. Swoimi wspomnieniami podzielili się: fr. Waldemar MACKIEWICZ, fr. Antoni POŻECKI, fr. Lech BACHANEK, fr. Ireneusz MIKOS, fr. Dariusz HARASIMOWICZ. Te pierwsze lata stały się dla nich wszystkich niezapomnianym doświadczeniem Bożej Opatrzności, źródłem siły i podporą tak w życiu zakonnym, jak i w posłudze apostolskiej.
W niedzielę, 9 września, mszy św. dziękczynnej przewodniczył nuncjusz apostolski w Rosji ks. abp Celestino MIGLIORE. Podziękował braciom za zaproszenie do udziału w celebracji jubileuszu powrotu do Rosji oraz gorąco przywitał wszystkich zebranych. W swojej homilii nawiązał do historii franciszkanów w Rosji, wspominając rok 1720, kiedy to braciom została powierzona opieka duszpasterska nad wspólnotą katolicką w Petersburgu. Siła i piękno jubileuszu, powiedział, to dziękowanie Panu za Jego zbawcze i twórcze działanie.
Nuncjusz życzył zakonnikom dojrzałości duchowej i ludzkiej, otwartości na osoby znajdujące się w potrzebach materialnych, ubóstwie duchowym lub kulturowym. Zachęcał braci do zaakceptowania faktu, iż są „mniejszością” w kontekście kościelnym w Rosji, gdzie katolicy nie są zbyt liczni. Taka sytuacja, zauważył, pozwala nam pokładać nadzieję nie we własnych zasobach, lecz w Bogu, i we wzajemnym braterstwie i solidarności. Styl życia ewangelicznego w charyzmacie franciszkańskim ma wartość zbawczą i rozciąga się na sytuacje społeczno-kulturowe, jest on „uderzający” dla osób w otoczeniu i może doprowadzić do zmiany ich życia.

Fr. Nikolay DUBININ
tłum.: hb