W dniach 5-9 listopada 2018 roku, dziesięciu franciszkanów z Włoch, Malty, Francji, Turcji i Niemiec zebrało się w klasztorze w Schwarzenbergu (Niemcy), na IX spotkaniu „Pro Dialogo”. Wydarzenie zorganizował delegat generalny ds. ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego (EDI) fr. Silvestru BEJAN.

Wiodący temat spotkania: „Ścieżki dialogu między chrześcijanami-katolikami oraz chrześcijanami-reformatami” przygotował fr. BEJAN, który jest także dyrektorem Centrum Dialogu CEFID w Asyżu. W spotkaniu uczestniczył asystent generalny CEF (Centralis Europae Foederatio) fr. Miljenko HONTIĆ.
Pierwszym prelegentem (wtorek 6 listopada) był Heinz-Meinolf STAMM OFM, który mówił na temat „Marcin Luter i jego teologia”. Referent zacytował kardynała WILLIBRANDS, który już w odległym 1970 r., przemawiając przed Światową Federacją Luterańską nazwał Lutra „Wspólnym Doktorem wiary i miłości”. Fr. STAMM w swoim wystąpieniu powiedział m.in.: „Dzisiaj nawet protestanci przyznają, że Luter nigdy nie był protestantem, lecz aż do śmierci był katolikiem, a Kościół luterański w rzeczywistości nie wskazuje na sukces, lecz na porażkę reformy”.
Tego samego dnia konferencję wygłosił również fr. BEJAN. Jego wystąpienie składało się z czterech części: (1) „Franciszek tak. Franciszek nie. Franciszek z Asyżu i Marcin Luter” (na podstawie pism Lutra wykazał, że w jakiś sposób Luter podziwiał św. Franciszka, ale też wielokrotnie występował przeciwko niemu i jego oraz jego braci wyborom, zwłaszcza w kwestiach dotyczących ślubów zakonnych. (2) „Zakony franciszkańskie wobec reformy na początku XVI w.: polimorfizm postaw i odpowiedzi. (3) Reskrypty franciszkańskie na przełomie XIX i XX w. (4) Asyż miastem gościnnym dla luteranów.
Po wykładzie fr. BEJAN uczestnicy udali się na spotkanie z protestanckim proboszczem parafii w Scheinfeld prof. Joachimem ROTH i zwiedzili tamtejszy kościół. Mieli też możliwość zadawania mu pytań, aby „zweryfikować” treści usłyszane podczas porannych konferencji.
Środa 7 listopada była dniem dwóch ważnych wizyt w Norymberdze. Najpierw uczestnicy odwiedzili Akademię CPH diecezji Bamberg, gdzie specjalista od egzegezy Nowego Testamentu dr Claudio ETTL opowiedział im o mniszce Caritas PIRCKHEIMER (1467-1532) – niemieckiej klarysce, która odważnie przeciwstawiła się LUTROWI w kwestii reformy katolickich wspólnot zakonnych.
Następnie spotkali się z proboszczem i rektorem Akademii protestanckiej w Norymberdze dr. Ekkehardem WOLLEBEN. Zapoznał on uczestników z działalności ekumenicznej, która jest prowadzona w tym mieście oraz o współpracy katolicko-protestanckiej, także w ramach dialogu międzyreligijnego.
Ostatniego dnia przed południem miało miejsce braterskie dzielenie się doświadczeniami na polu dialogu i planowanie kolejnych prac i działań na przyszłość. Po południu natomiast uczestnicy udali się z wizytą do klasztoru protestanckiego w Schwanbergu, gdzie spotkali się z ewangelicką mniszką benedyktynką s. Katharina-Susanne SCHULZ CCR. Podczas rozmowy z nią stało się ewidentne, że mimo iż w teorii luteranie nie akceptują ślubów wieczystych w życiu zakonnym, to jednak w praktyce mniszki żyją ślubami według reguły św. Benedykta.
Na zakończenie uczestnicy odwiedzili „prywatny” kościół przy autostradzie w pobliżu Autobahnrasthof Geiselwind „Licht auf unserm Weg” (Światło na naszej drodze). Świątynia ta służy sprawowaniu kultu zarówno katolikom, jak i luteranom. Franciszkanie ze Schwarzenbergu współpracują z właścicielką tego obiektu, która jest katoliczką. Wizyta zakończyła się odmówieniem nieszporów.
W piątek 9 listopada wszyscy uczestnicy wyruszyli w drogę powrotną.

fr. Silvestru BEJAN