19 czerwca 2022 r., w uroczystość Bożego Ciała, w kaplicy św. Bonawentury w międzynarodowym kolegium Seraphicum w Rzymie fr. Germano SCAGLIONI z włoskiej prowincji św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne) przewodniczył Mszy św. z okazji 25. rocznicy swoich święceń kapłańskich.

Przybyłych gości powitał gwardian fr. Adam MĄCZKA. W uroczystości wzięła udział cała wspólnota Seraphicum, przedstawiciele domów generalskich z Rzymu i penitencjarii watykańskiej oraz przyjaciele świeccy.
Homilię wygłosił wikariusz generalny fr. Jan MACIEJOWSKI, który komentując Ewangelię czytaną w Boże Ciało nawiązał do jubileuszu współbrata i wyraził wdzięczność za jego posługę jako kapłana i biblisty, a także za wspaniałe osiągnięcia. Są to osiągnięcia, które – jak powiedział jubilat podczas końcowego podziękowania – nie są punktem dojścia, ale przejściem na drodze naznaczonej stałą wiernością i miłosierdziem Boga.
Dalsza część jubileuszowych obchodów odbyła się w refektarzu, gdzie w obiedzie wzięli udział członkowie wspólnoty i zaproszeni goście. Składamy najlepsze życzenia naszemu jubilatowi, aby nieustannie przeżywał radość płynącą z powołania kapłańskiego, a także dziękujemy za jego przykładną pracę w formacji studentów kolegium.

Fr. Roberto LIGGERI