Pod nazwą „Fratelli tutti”, tak jak encyklika papieża Franciszka, planowany jest na Papieskim Wydziale Teologicznym Św. Bonawentury w Rzymie zaawansowany kurs formacyjny, mający na celu pogłębienie idei braterstwa w jego wymiarze eklezjologicznym, teologicznym, społecznym, politycznym i ekonomicznym.

Kurs, który rozpocznie się od nowego roku akademickiego, zakłada współpracę środowisk aktywnie zaangażowanych w tę dziedzinę, jak Wspólnota Św. Idziego i „Projekt ekonomia komunii”.
Przewidziane są trzy formuły studium nad Fratelli tutti, poprzedzone wykładami wprowadzającymi fr. Ugo SARTORIO OFMConv, teologa i dziennikarza, co pozwoli zapoznać się z bogactwem dokumentu, a następnie pogłębić szczegółowe tematy. Najpierw będzie zwrócona uwaga na aspekt eklezjologiczny oraz uwypuklona wizja Kościoła i braterstwa w encyklice papieża Franciszka i – bardziej ogólnie – w jego magisterium. W części poświęconej religiom udział wezmą znawcy zagadnień dialogu międzyreligijnego, aby przeanalizować „metodę BERGOGLIO” w dialogu z innymi wyznaniami. Następnie przejdzie się do kwestii polityczno-ekonomicznej, aby zbadać, co papież Franciszek sugeruje Kościołowi i ludzkości w zakresie polityki i ekonomii.
Kurs jest planowany w trybie online i z udziałem słuchaczy. Będzie odbywać się w każdy wtorek od godz. 15 do 19, w sumie 120 godzin (od 5 października 2021 r. do 31 maja 2022 r., obowiązkowa jest obecność na co najmniej 2/3 lekcji). Na koniec trzeba będzie przedstawić pracę, co pozwoli uzyskać dyplom ukończenia.
„Poprzez ten zaawansowany kurs formacyjny – wyjaśnia fr. Raffaele DI MURO, dziekan wydziału i odpowiedzialny za nową inicjatywę – wydział zamierza rozwijać tematy bardzo bliskie papieżowi Franciszkowi i bardzo ważne z ludzkiego, społecznego i kościelnego punktu widzenia. Z encykliki papieża wyraźnie wyłania się jego wizja Kościoła, związek między religiami a programem zrównoważonej polityki i ekonomii”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sanbonaventuraseraphicum.org lub pisząc na adres segreteria@seraphicum.org. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września.

Tutaj można pobrać broszurę informacyjną.

Tutaj można pobrać formularz zgłoszenia.

Elisabetta LO IACONO, biuro prasowe Seraphicum