28 lutego 2023 r. na Papieskim Wydziale Św. Bonawentury Seraphicum w Rzymie odbyły się wykłady w ramach kursu „Sztuka głoszenia”, mające na celu pogłębienie zagadnienia przekazywania wiary poprzez różne perspektywy duszpasterskie.

Wprowadzenia do kursu dokonał nasz współbrat abp Marco TASCA, arcybiskup Genui, który podzielił się swoim doświadczeniem, proponując trzy myśli biblijne mające kierować procesem ewangelizacji: relacja, zdolność do pójścia dalej i zbliżenie się do drugiego, centralność Jezusa zawsze będącego z nami.
Słowa zachęty arcybiskupa znalazły echo w wypowiedzi ks. Alfonso D’ALESSIO, który, podejmując temat głoszenia wiary poprzez dzisiejsze środki społecznego przekazu, podkreślił, że obecność chrześcijanina w mediach jest obowiązkiem. Dla chrześcijan głoszenie wiary jest czymś konstytutywnym, a kiedy nie ma ono społecznego znaczenia, trzeba zapytać, dlaczego tak się dzieje. Z pewnością nie można ukrywać ryzyka związanego z korzystaniem z tych szybko zmieniających się środków. Ponieważ jednak nowa ewangelizacja, o której już wiele powiedziano, nie dotyczy treści depozytu wiary, nie jest ona możliwa bez odwagi posługiwania się współczesnymi sposobami komunikacji.
Na koniec swoje świadectwo przedstawił ks. Fabio ROSINI, który, czerpiąc z własnego doświadczenia, podkreślił przede wszystkim, jak głoszenie jest rzeczywiście sztuką, i to w najgłębszym znaczeniu tego słowa; sztuką przejawiającą się nie jako doraźna potrzeba wyrażenia siebie, ale jako coraz bardziej doskonałe rzemiosło, którego trzeba uczyć się i które trzeba przekazywać. Cytując słowa kard. Raniero CANTALAMESSA stwierdził, że największym problemem na przestrzeni czasu było przerwanie przekazu wiary, co doprowadziło do tego, że dziś brakuje wiernego ludu Bożego. Zdaniem mówcy, dziś nie ma kryzysu powołań, bo tym, czego brakuje, jest lud Boży. Brak ten wynika z długiego okresu moralizatorskiego kaznodziejstwa w stylu trydenckim, skoncentrowanego na dziełach, będącego reakcją na reformację protestancką, której kres położył Sobór Watykański II, stawiając w centrum kerygmat. Problem polega na tym, że za kerygmatycznym przepowiadaniem, będącym rzuceniem ziarna, co w życiu duchowym odpowiada zapłodnieniu, poczęciu, nie idzie w parze etap wzrostu, metabolizacji, wychowania, wprowadzający wiernych w dojrzałe życie. W infantylnym społeczeństwie nawet świat kościelny nie pobudza do wzrostu, a to pociąga za sobą kryzys, który wszyscy widzimy. Brakuje formacji kapłanów do głoszenia wiary, munus docendi jest całkowicie zapomniane. Musimy kształcić ewangelizatorów tak, aby potrafili przemawiać do dzisiejszego świata, składającego się z dorosłych, którzy umieją czytać i pisać, i z młodzieży należącej do ery cyfrowej, ukazując wszystkim piękno Ewangelii. Musimy odzyskać język dydaktyczny, przekonujący, mający na celu dostarczenie narzędzi do wzrastania poprzez odkrywanie piękna znajomego zapachu Chrystusa. Stąd też nie należy szukać paradygmatów formacyjnych w dalekiej przestrzeni, nie jest potrzebne zanieczyszczanie narracjami niosącymi inne paradygmaty. Pismo Święte, tradycja, święci, liturgia i sakramenty dostarczają nam niezbędnych narzędzi. Sztuka głoszenia polega na tym, by nauczyć się je cenić, proponować dzisiejszemu światu, ukazywać całą ich siłę i piękno.
Kurs „Sztuka głoszenia” jest kontynuowany do 9 maja poprzez cotygodniowy cykl wykładów, w których temat głoszenia wiary będzie rozwijany z perspektywy biblijnej, liturgicznej i katechetycznej. W gronie wykładowców są: ks. Luigi Maria EPICOCO, ks. Marco FRISINA, Rosanna VIRGILI, Gianluigi DE PALO, o. Dominik JURCZAK OP, fr. Raffaele DI MURO, fr. Massimo VEDOVA, ks. Lucio Adrián RUIZ, Antonio TARALLO, Enzo BIEMMI, Angela TAGLIAFICO.

Fr. Roberto LIGGERI