W dniach 23 i 24 lutego 2023 r. odbyło się w sali Sykstusa V w kolegium Seraphicum w Rzymie międzynarodowe sympozjum naukowe pt. Krzyż w pierwszym stuleciu franciszkańskim. Pisma, obrazy, wzorce. Obrady zorganizował Papieski Wydział Teologiczny Św. Bonawentury. 

Dwudniowe sympozjum, zrodzone z idei prof. Alessandry BARTOLOMEI ROMAGNOLI i fr. Massimo VEDOVA – jak wyjaśnił dziekan wydziału fr. Raffaele DI MURO podczas wstępnego wprowadzenia, które skierował do uczestników wraz z wikariuszem generalnym fr. Janem MACIEJOWSKIM – zaproponowało wędrówkę wiodącą od starożytnego i średniowiecznego dziedzictwa poprzedzającego doświadczenie św. Franciszka aż do głoszenia krzyża charakterystycznego dla świata franciszkańskiego i łacińskiego Kościoła zachodniego już od późnego średniowiecza.
W zaprezentowanych wystąpieniach studenci i wykładowcy uczelni mogli odkryć ciągłość w nieciągłości mowy krzyża i o krzyżu, wytworzonej przez doświadczenie św. Franciszka. Można było dostrzec, jak rozpoczęty w starożytnym chrześcijaństwie proces przemianowania znaczenia krzyża z przerażającego miejsca kaźni w symbol odkupienia i zwycięstwa był kontynuowany w duchowej reinterpretacji doświadczenia monastycznego, w artystycznym wyrazie malowanych krzyży, aby dojść do brata Franciszka, który, będąc daleki od odczytywania krzyża w wymiarze jedynie boleści, przedstawia w swoich pismach wizję trynitarną, gdzie Syn, ukrzyżowany Chrystus, jest drogą prowadzącą w mocy Ducha do Ojca. Krótko mówiąc, doświadczenie Franciszka i znaczenie, jakie jego spadkobiercy nadadzą jego niezwykłemu doświadczeniu, pozwoli przebyć drogę, która – poprzez św. Bonawenturę, św. Antoniego, mistyków franciszkańskich, dramat liturgiczny i ekspresję artystyczną – doprowadzi do fundamentalnego pogłębienia kenotycznego wymiaru Syna we wcieleniu i w męce, wykraczającego poza wymiar zbawczy, ale tkwiący w samej naturze Boga.
Oprócz podziękowań dla tych, którzy umożliwili zgłębienie tego ważnego odcinka studiów, wkrótce dodatkowo wzbogaconego przez publikację materiałów z sympozjum, należy wspomnieć o moderatorach i profesorach dzielących się swoimi badaniami i biorących udział w debacie: Luca BIANCHI – dziekan Franciszkańskiego Instytutu Duchowości Antonianum, Emanuela PRINZIVALLI – wykładowca na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie, Pierluigi LICCIARDELLO – wykładowca na Uniwersytecie Alma Mater Studiorum w Bolonii, Alessio MONCIATTI – wykładowca na Uniwersytecie Molise, Stéphane OPPES – dziekan wydziału filozoficznego Antonianum, Daniele SOLVI – wykładowca na Uniwersytecie Campania Luigi Vanvitelli, Adelaide RICCI – wykładowca na Universytecie w Pavia, Gábor KLANICZAY – wykładowca na Central European University w Budapeszcie, fr. Massimo VEDOVA – wykładowca w Seraphicum i Antonianum, Aleksander HOROWSKI – Instytut Historyczny Kapucynów, kard. Fortunato FREZZA, fr. Luciano BERTAZZO – wykładowca na Wydziale Teologicznym Triveneto, Alessandra BARTOLOMEI ROMAGNOLI – wykładowca na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, Francesco SANTI – wykładowca na Uniwersytecie Alma Mater Studiorum w Bolonii, Carla BINO – wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca w Mediolanie, fr. Felice AUTIERI – wykładowca w Instytucie Teologicznym w Asyżu i Seraphicum, Elvio LUNGHI – wykładowca na Uniwersytecie dla obcokrajowców w Perugii, Patrick HENRIET – wykładowca w École Pratique des Hautes Études w Paryżu, Franco CARDINI – wykładowca na Uniwersytecie we Florencji.

Fr. Roberto LIGGERI