Źródła franciszkańskie opowiadają, że pewnej nocy w 1216 r. św. Franciszek pogrążył się w modlitwie w Porcjunkuli, gdy nagle w kościółku rozlało się żywe światło i zobaczył on nad ołtarzem Chrystusa i Jego Najświętszą Matkę, otoczonych niezliczoną rzeszą aniołów.

Zapytali go, czego pragnie dla zbawienia dusz. Odpowiedź Franciszka była natychmiastowa: „Proszę Cię, aby wszyscy, którzy przyjdą nawiedzić to miejsce ze skruchą i wyspowiadają się, uzyskali obfite i hojne przebaczenie oraz całkowite odpuszczenie wszystkich kar”.
„To, czego żądasz, bracie Franciszku, jest porywające – powiedział Pan – ale większych rzeczy jesteś godny i jeszcze większe otrzymasz. Przyjmuję zatem twoją prośbę, jednak pod warunkiem, że o ten odpust poprosisz mojego wikariusza na ziemi”.
Franciszek natychmiast udał się do papieża Honoriusza III, który go uważnie wysłuchał i wyraził zgodę. Na pytanie: „Franciszku, na ile lat chcesz uzyskać ten odpust”, odpowiedział: „Ojcze Święty, nie proszę o lata, lecz o zbawienie dusz”. Razem z biskupami z Umbrii z radością ogłosił wiernym przybyłym do Porcjunkuli w dniu 2 sierpnia 2016 r.: „Bracia moi, chcę was wszystkich posłać do raju”.
Z upływem czasu odpust zupełny, początkowo zastrzeżony wyłącznie do Porcjunkuli, został rozszerzony najpierw na wszystkie kościoły franciszkańskie, a następnie na wszystkie kościoły parafialne, pozostając przy niezmienionej dacie.

Według wskazań Kościoła katolickiego, aby uzyskać odpust zupełny, wierny, całkowicie wykluczając przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, powinien:
– wyspowiadać się, aby otrzymać przebaczenie grzechów,
– przyjąć Komunię św., aby duchowo zjednoczyć się z Chrystusem,
– odmówić modlitwę według intencji Ojca Świętego (przynajmniej Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu), aby wzmocnić więź z Kościołem,
– odmówić Wierzę w Boga i Ojcze nasz,
– nawiedzić kościół albo oratorium franciszkańskie, bądź jakikolwiek kościół parafialny.
Warunki odnośnie do spowiedzi i Komunii św. można spełnić kilka dni przed lub po wskazanej dacie (w ciągu jednego lub dwóch tygodni).
Nawiedzenie kościoła i modlitwa powinny odbyć się w tym samym dniu.

Odpust zupełny można uzyskać tylko raz w ciągu dnia i może być ofiarowany za siebie samego albo za zmarłych.

Redakcja