W sobotę 10 lutego 2024 r. w bazylice świętych Dwunastu Apostołów w Rzymie święcenia diakonatu z rąk kard. Mauro GAMBETTI otrzymali następujący bracia studenci z Seraphicum: fr. Pius Asom ELLERN (Ghana), fr. Tomás Valerio ZEBALLO CABALLERO (Paragwaj), fr. Augustine KADDU i fr. Paul MUTAASA (Uganda).

Wśród koncelebransów byli: abp Martin KMETEC z Izmiru w Turcji, wikariusz generalny fr. Jan MACIEJOWSKI, ministrowie prowincjalni fr. Marian GOŁĄB (Polska-Kraków) i fr. Roberto BRANDINELLI (Włochy Północne).
Uroczystość była bardzo wzruszająca, zwłaszcza dla przyjmujących święcenia. Był to dla nich bardzo szczególny dzień, mając świadomość, że diakonat jest wielkim darem od Boga. Czuli odpowiedzialność, jaka odtąd będzie na nich spoczywać w pełnieniu nowej posługi. Chociaż nadal będą przygotowywać się do kapłaństwa, ważne jest dla nich, aby przyjęli posługę naznaczoną przez bycie mniejszym i przez braterstwo, szanując dziedzictwo pozostawione przez naszego ojca św. Franciszka, który był diakonem. W swojej homilii kard. GAMBETTI podkreślił te franciszkańskie cechy posługi święceń w Kościele, a zwłaszcza w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych.
Przed końcowym błogosławieństwem wikariusz generalny podziękował Bogu za ten wielki dar dla Kościoła i dla Zakonu. Wyraził radość swoją i przybyłych ministrów prowincjalnych oraz skierował szczególne podziękowania do kardynała, który, dzięki działaniu Ducha Świętego, poprzez swoją posługę, uczynił naszych współbraci diakonami. Dziękował również wychowawcom, a na koniec pogratulował nowym diakonom tego bardzo ważnego kroku w ich życiu.
W imieniu nowo wyświęconych diakonów fr. Pius Asom ELLERN podziękował obecnym, zwłaszcza kardynałowi, koncelebransom, ministrom prowincjalnym, rektorowi Seraphicum fr. Adamowi MĄCZCE, wychowawcom, w tym fr. Łukaszowi JANKOWSKIEMU i ojcu duchownemu fr. Blasio Ooko OLENGE. Wyraził wdzięczność dziekanowi wydziału fr. Raffaele DI MURO i profesorom uczelni. Nie zabrakło też słów podziękowania dla współbraci z kurii generalnej, z klasztoru św. Antoniego „della Vigna” i z Seraphicum, a także dla miejscowego proboszcza fr. Francesco CELESTINO i dla wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie całej uroczystości.
Po liturgii nowi diakoni mieli okazję spotkać się na braterskiej agapie i podzielić się ze wszystkimi swoją wielką radością.

Fr. Tomás Valerio ZEBALLO CABALLERO