Wieczorem 26 kwietnia 2022 r. kard. Mauro GAMBETTI przewodniczył Mszy św. w kaplicy św. Bonawentury w międzynarodowym kolegium Seraphicum w Rzymie. Podczas liturgii z radością zwrócił się do współbraci z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, stwierdzając, że pomimo licznych zobowiązań jest dla niego ważne, aby powracać do źródeł i dzielić braterstwo w rzeczywistości franciszkańskiej, w której zrodziło się i wzrastało jego powołanie.

W uroczystości wzięli udział studenci i profesorowie kolegium, a także kilku przedstawicieli międzynarodowej rady Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, którzy w tych dniach byli obecni w Seraphicum.
W homilii kardynał podkreślił, że życie konsekrowane i prawdziwe bycie franciszkaninem mogą stać się prawdziwym narodzeniem się z wysoka w Duchu Świętym. Drogę tę wskazuje św. Franciszek z Asyżu, który, umocniony twórczą wolnością inspirowaną przez Boga, dążył do poszukiwania i propagowania takiego stylu życia, by nieustannie zwracać się ku Duchowi Pańskiemu i Jego świętemu działaniu. Kościół potrzebuje życia konsekrowanego właśnie ze względu na wolność, z jaką Duch Święty przemawia do osób zakonnych.
Dziękujemy kardynałowi za wizytę i za budujące słowa.

Fr. Roberto LIGGERI