W odpowiedzi na wydarzenia ostatnich kilku dni w USA, wywołane śmiercią George FLOYD, czterech ministrów prowincjalnych prowincji amerykańskich, w imieniu wszystkich amerykańskich braci mniejszych konwentualnych, wydało wspólną deklarację, w której wzywają do pokoju i pojednania.

Deklaracja nosi tytuł: Hope amidst the Thorns (Nadzieja wśród cierni). Ministrowie prowincjalni, kierując przesłanie pokoju i nadziei do wszystkich ludzi dobrej woli, przywołują postać św. Franciszka z Asyżu, świętego pokoju i dialogu, ale także człowieka odważnych i zdecydowanych działań, których celem było przywrócenie sprawiedliwości. Przypominają, że sercem Ewangelii jest właśnie niewykluczanie nikogo ze społeczeństwa. Jedyne, co należy wykluczyć, to samo wykluczenie.

Biuro ds. komunikacji

Nadzieja wśród cierni (Spes inter Spinas)
Deklaracja czterech franciszkańskich ministrów prowincjalnych w USA

Bracia Mniejsi Konwentualni solidaryzują się ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, którzy przeżywają żałobę po śmierci George FLOYD. W następstwie jego zabójstwa czynimy naszym wołanie ludzkości o sprawiedliwość, pojednanie, jedność i pokój. Niech w tych dniach Bóg roznieci w naszych sercach nową nadzieję.
Podczas ostatniej wieczerzy Jezus Chrystus modlił się o jedność: „aby wszyscy byli jedno” (J 17, 21). Po oddaniu ostatniego tchnienia wśród niewymownych cierpień na Kalwarii Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia z naglącym przesłaniem nadziei dla świata: „Pokój wam!” Św. Franciszek z Asyżu, umocniony ewangelicznym przesłaniem pokoju i nadziei zmartwychwstałego Chrystusa, posyłał swoich naśladowców, aby byli narzędziami pokoju i ukojenia w podzielonym i kruchym świecie średniowiecza.
W dzisiejszych czasach przesłanie Jezusa i misja św. Franciszka, jak zawsze, mają kluczowe znaczenie dla naszego kraju i dla świata. Jako zakonnicy franciszkańscy rozumiemy frustrację i oburzenie naszych afroamerykańskich braci i sióstr. Św. Franciszek z łagodnością interweniował w sytuacjach napięcia i niezgody, szukając dróg pokojowego pojednania. Prowadził dialog z sułtanem Egiptu, gdy toczyły się szaleńcze walki i szerzyły się podziały powodowane krucjatami. Klękał, aby oddać szacunek biednym, choć był w stanie przeciwstawić się „wilkom żerującym na społeczeństwie” i tym, którzy byli wystarczająco silni, aby wpływać na wybory polityczne.
Chcemy uwydatnić słowa Soboru Watykańskiego II: „Należy przezwyciężyć i usuwać wszelką formę dyskryminacji odnośnie do podstawowych praw osoby ludzkiej, czy to dyskryminacji społecznej, czy kulturalnej, czy też ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pozycję społeczną, język lub religię, ponieważ sprzeciwia się ona zamysłowi Bożemu” (Gaudium et spes, 29). Nie może być pokoju bez sprawiedliwości. Od kiedy pierwsi Afrykanie zostali sprowadzeni do Wirginii jako niewolnicy w 1619 r., w naszym kraju trwa długa historia rasizmu systemowego.
My franciszkanie zobowiązujemy się do solidarnej modlitwy, aby nastąpił kres niesprawiedliwości rasowej i zapanował pokój na naszych ulicach. Sama modlitwa nie wystarczy. Prosimy o autentyczny dialog między ludźmi różnych narodowości w naszym kraju oraz o odważne poszukiwanie sposobów zmiany nieuporządkowanych systemów wzajemnych relacji międzyludzkich, ekonomicznych, politycznych i kościelnych, które wykluczają i poniżają „drugich”. Przyjmijmy Ewangelię nadziei, aby nikogo nie wykluczać, aby nastała równość i jedność wszystkich ludzi w Ameryce, „from sea to shining sea” („od morza po lśniące morze”). Póki mamy czas, czyńmy dobrze.

Fr. Victor ABEGG, minister prowincjalny prowincji św. Józefa z Kupertynu
Fr. Wayne HELLMANN, minister prowincjalny prowincji NMP Pocieszycielki Strapionych
Fr. James McCURRY, minister prowincjalny prowincji Matki Bożej Anielskiej
Fr. Michael ZIELKE, minister prowincjalny prowincji św. Bonawentury