„Na cześć i chwałę Trójcy Przenajświętszej, Ojca i Syna i Ducha Świętego, wzywając wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej, ojca serafickiego św. Franciszka i doktora serafickiego św. Bonawentury, jako wielki wicekanclerz wydziału, ogłaszam rok akademicki 2020/2021 za otwarty – 117. rok w historii wydziału”.

Tą zwyczajową formułą, wypowiedzianą w sobotę 17 października 2020 r., fr. Jan MACIEJOWSKI, wikariusz generalny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych i wielki wicekanclerz wydziału, ogłosił otwarcie nowego roku akademickiego na Papieskim Wydziale Teologicznym Św. Bonawentury w Rzymie.
Wcześniej fr. Jan MACIEJOWSKI przewodniczył Mszy św. w kaplicy Seraphicum. W homilii nawiązał do trudnego okresu, jaki przeżywamy w związku z pandemią, podkreślając, że „w tym czasie próby musimy być ludźmi nadziei”. Zauważył, że tożsamość Seraphicum to nie jakakolwiek rzeczywistość akademicka, ale wierność charyzmatowi franciszkańskiemu. Odwołał się do św. Bonawentury, patrona wydziału, i do jego „rady”: studiować, aby budować bliźniego, praktykować pokorę także w nauce, ponieważ teolog musi zawsze umieć rozpoznawać własne ograniczenia i czuć się zaangażowanym w życie codzienne, wraz z jego problemami. Zawarta jest tu zachęta dla studentów i dla profesorów, aby nawzajem byli wymagający: ci pierwsi mają dawać z siebie wszystko, ci drudzy mają stawać się świadkami.
Następnie dziekan wydziału fr. Dinh Anh Nhue NGUYEN przedstawił zarys nowego roku akademickiego, który nacechowany jest niepewnością charakteryzującą cały świat, ale zawiera plan kontynuowania z determinacją formacji intelektualnej. W tym kontekście podkreślił międzynarodowy charakter uczelni, która gości studentów z całego świata, a także nawiązał do najbliższych wydarzeń akademickich.
Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Luciano BERTAZZO OFMConv, wykładowca historii Kościoła na Wydziale Teologicznym „Triveneto” z siedzibą w Padwie, dyrektor Ośrodka Studiów Antoniańskich, autorytet świata franciszkańskiego, także dzięki ważnym badaniom nad św. Antonim Padewskim. Temat wykładu brzmiał: „Studia franciszkańskie: porównanie między bratem Franciszkiem a bratem Antonim. Spojrzenie historyczne i refleksja historiograficzna”.
Wystąpienie dotyczyło różnych aspektów historycznych, historiograficznych i bibliograficznych brata Franciszka i brata Antoniego: „Niemożliwe jest całościowe objęcie postaci św. Franciszka, który zawsze wykracza «ponad»! Postaci św. Franciszka, który rozciąga się na wieloraką obecność i interpretację; Franciszka, brata Franciszka, św. Franciszka «wielozadaniowego» w dziedzinie ekumenizmu, ekologii, ekonomii. Postaci Franciszka widzianego i interpretowanego «po tej stronie», ale który zresztą zawsze pozostaje «po drugiej stronie» w tajemniczym zafascynowaniu się – oczywiście obok niezbędnego wątku interpretacyjnego – jego historią, jego osobowością, jego przesłaniem. A Antoni? O nim możemy powiedzieć, że wciąż brakuje biografii, która mogłaby nam przywrócić go w złożoności jego postaci, nie tylko w odniesieniu do dynamiki minoritas jako apostolskiego wyrazu pierwotnego franciszkanizmu, ale także w jego nieprzystępnej i milczącej osobowości, którą zda się można pojąć. W każdym bądź razie wraz z jej urokiem w pełni uchwyconym przez «maluczkich», którzy wyczuwają w nim «ojca i brata» w trudach życia”.
Na uroczystości inauguracyjnej, oprócz wykładowców i studentów, byli obecni fr. Agustín HERNÁNDEZ OFM, wicerektor Papieskiego Uniwersytetu Antonianum, fr. Luca BIANCHI OFMCap, dziekan Franciszkańskiego Instytutu Duchowości, fr. Dominique Joseph MATHIEU, asystent generalny Zakonu.

Elisabetta LO IACONO, biuro prasowe Seraphicum