W poniedziałek 17 maja 2021 r., na Papieskim Wydziale Św. Bonawentury w Rzymie, odbyła się obrona doktoratu fr. Jacka LISOWSKIEGO OFMConv z prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków) na podstawie rozprawy zatytułowanej Francisco de Asís y la Eucaristía. Lectura de los escritos eucarísticos del Poverello en clave diacrónica y martirial. Una propuesta.

Obecni byli: minister generalny fr. Carlos Alberto TROVARELLI, wikariusz generalny fr. Jan MACIEJOWSKI, minister prowincjalny z Krakowa fr. Marian GOŁĄB, minister prowincjalny prowincji Naszej Pani z Montserrat w Hiszpanii fr. Juan Antonio ADÁNEZ SILVÁN oraz inni współbracia z domów generalskich.
Obrona pracy doktorskiej rozpoczęła się o godz. 16 w auli Sykstusa V, a w skład komisji egzaminacyjnej weszli następujący profesorowie: przewodniczący komisji fr. Stanisław BAZYLIŃSKI, pierwszy promotor fr. Zdzisław J. KIJAS, drugi promotor fr. Emil KUMKA, recenzent fr. Raffaele DI MURO.
W swojej pracy doktorskiej autor pogłębił zagadnienie centralnej roli Eucharystii w życiu i pismach Biedaczyny jako doświadczenie Chrystusa, który daje siebie w sposób całkowity i kenotyczny. Dla św. Franciszka z Asyżu tajemnica Eucharystii, połączona z życiem Ewangelią, oznacza upodobnienie się do paschalnej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, co zostaje przedłużone w jego życiu poprzez otwarcie horyzontu męczeństwa, rozumianego jako całkowity dar z siebie. Ten aspekt badań wyłania się przede wszystkim w głównej części pracy doktorskiej, gdzie metodą diachroniczną zostały przeanalizowane: List do duchownych (redakcja pierwsza i druga), List do kustoszów (pierwszy), List do rządców narodów oraz Reguła niezatwierdzona.
Po zaprezentowaniu rozprawy przez doktoranta członkowie komisji wyrazili swoje spostrzeżenia i zapytania, doceniając przy tym całokształt podjętej pracy i podkreślając wagę i aktualność poruszonego tematu. Na zakończenie obrony kandydat został ogłoszony doktorem, otrzymując ocenę summa cum laude.
Gratulujemy nowemu doktorowi osiągniętego celu i wyrażamy nadzieję, że wyniki jego pracy znajdą podatny grunt do autentycznego przeżywania charyzmatu franciszkańskiego.

Fr. Teofil CIUCHEŞ