W dniach 17-18 i 19-20 lutego 2024 r. w centrum Kolbego przy Villa Belvedere w Carini koło Palermo odbyły się dwie tury spotkań poświęcone formacji duchowej i franciszkańskiej w prowincji włoskiej Niepokalanego Poczęcia (Sycylia i Kalabria). Udział wzięli nie tylko nasi współbracia, ale także liczni wierni świeccy.

Rozważania głosili fr. Emanuele RIMOLI i fr. Guglielmo SPIRITO, obaj ze wspólnoty „Franciscanum” w Asyżu. Mottem spotkań były słowa: Poznać Chrystusa, i to ukrzyżowanego. Temat ten wpisywał się w osiemsetną rocznicę otrzymania stygmatów przez św. Franciszka i był dla wszystkich uczestników doskonałym sposobem na podjęcie wielkopostnej wędrówki.
Program dwóch spotkań został podzielony na trzy części, które obejmowały trzy konferencje zaproponowane przez prelegentów: 1) W którą stronę patrzymy; 2) Za kim podążamy; 3) Będziesz ze mną w raju.
Poprzez przybliżoną tematykę, koncentrującą się na życiu Jezusa opowiedzianym w Ewangelii i świadectwie życia serafickiego ojca św. Franciszka, mówcy pomogli słuchaczom spojrzeć na stygmaty Biedaczyny z Asyżu nie jako na nagrodę przeznaczoną dla bohatera, ale jako na cel, do którego powołany jest każdy chrześcijanin. Rozważania pokazywały kolejne posunięcia i postawy, aby tak się stało także w życiu każdego z nas.
W ciągu tych dni podano wiele treści do przemyślenia, postawiono wiele pytań. Wspólne dla wszystkich uczestników było poczucie wdzięczności za to, co usłyszeli, a przede wszystkim za świadectwo życia dane przez konferencjonistów, którzy pokazali, że przedstawione refleksje nie zrodziły się tylko z systematycznego studium, ale z modlitwy i z autentycznych relacji braterskich.
Dziękujemy Panu za to, że podczas tych dni dał nam głębokie i ubogacające doświadczenie duchowe oraz za braterskie relacje przeżywane między zakonnikami i świeckimi.

Fr. Rosario TERRANOVA, sekretarz prowincji