W dniach 15-16 kwietnia 2023 roku Prowincja Świętych Agaty i Łucji we Włoszech (Sycylia) cieszyła się z 60. rocznicy święceń kapłańskich Fra Fedele FIASCONARO.

W sobotę 15 kwietnia, wraz z ministrem prowincjalnym Fra Gaspare LA BARBERA, liczni bracia z różnych klasztorów zgromadzili się w słynnej bazylice św. Franciszka z Asyżu w Palermo na Eucharystii, której przewodniczył arcybiskup Corrado LOREFICE. To właśnie w tej bazylice 30 marca 1963 roku Fra Fedele otrzymał święcenia kapłańskie wraz z dwoma innymi współbraćmi: Fra Augusto DRAGO i Fra Giuseppe BENVENUTO.
W liturgii uczestniczyło wielu członków rodziny Fra Fedele, którzy przybyli z jego rodzinnego miasta Castelbuono (Palermo). Wielu przybyło także z Marineo (Palermo), gdzie Fra Fedele obecnie mieszka i wykonuje swoją posługę kapłańską, a także z Palermo z dzielnicy Noce – ze wspólnoty parafialnej „Sacro Cuore di Gesù” – i z samej Bazyliki św. Franciszka z Asyżu.
Arcybiskup w swojej homilii ukazał głębię tajemnicy sakramentu święceń, przez który w sposób szczególny, choć nie jedyny, Bóg wybiera spośród swego ludu pewnych ludzi, aby uczynić ich szafarzami Słowa i administratorami sakramentów. O tym sposobie działania Pana Boga Fra Fedele dał świadectwo wiernym, którzy go spotykali przez te wszystkie lata posługi.
Na zakończenie uroczystości rodzina FIASCONARO zaprosiła zgromadzonych na obiad w krużgankach klasztoru.
Następnego dnia, w niedzielę 16 kwietnia, w święto Miłosierdzia Bożego, Fra Fedele przewodniczył Mszy św. w klasztorze w Marineo, któremu patronuje Santa Maria della Dayna. W tej Eucharystii uczestniczyli liczni wierni ze wspólnoty, burmistrz Marineo, władze wojskowe, grupy kościelne i lokalne bractwa.
Minister prowincjalny wygłosił homilię i przedstawił historię kapłańskiej służby Fra Fedele. Na zakończenie uroczystości niektórzy z obecnych, reprezentujący różne grupy kościelne i wspólnoty, skierowali do Fra Fedele słowa podziękowania i wdzięczności za jego cenne świadectwo wierności i dyspozycyjności wobec wszystkich: młodych, starszych i chorych. Wierni zgodnie podkreślali że Fra Fedele posiada wyjątkowego ducha gościnności i życzliwości. Jest to taka postawa, którzy ułatwia wszystkim, którzy go spotykają zrozumieć, że są umiłowanymi dzieci Boga.
Wspólnota braterska Prowincji sycylijskiej dołącza do Fra Fedele i chwali Pana za to, że obdarza nas darami i razem z nim prosi Pana żniwa, aby zesłał nam wielu braci, którzy tak jak Fra Fedele będą służyć w winnicy Pańskiej w tym samym duchu ofiarności i samozaparcia.

Fra Rosario TERRANOVA, Sekretarz prowincjalny