Również w tym roku, w dniach od 7 czerwca do 25 sierpnia, centrum misyjne FIMP ze swym stoiskiem było obecne na nabrzeżach Tybru w ramach wydarzenia „Wzdłuż Tybru… Rzym 2019… strumień kultury”.

W ciągu 80 dni bezpłatne stoisko, położone w centrum ciągnących się 2 kilometry wystaw (60 stoisk i 30 punktów rekreacyjnych), odwiedziło niemal 2 miliony ludzi, w tym turyści zagraniczni, włoscy i rzymscy.
Już po raz szósty obecność braci „między ludem i z ludem” w kontekście rzymskiego życia nocnego ukazała ważne propozycje, mogące pomóc ludziom wzrastać w wymiarze solidarności, współpracy i misji. Była to także okazja do zapoznania się z misjami Braci Mniejszych Konwentualnych, które znajdują się w 40 krajach świata.
W tym roku przy animacji współpracowało z dyrektorem centrum, fr. Paolo FIASCONARO, kilku kleryków z Franciscanum w Asyżu i jeden postulant z Osimo.
Znaczące były niektóre wieczory animowane przez charyzmatyczną grupę „Vittoria di Dio”, koncerty muzyki klasycznej i jazzowej w pobliżu stoiska, liczne wizyty osobistości kościelnych i świeckich. Imponujące było zainteresowanie mediów krajowych i zagranicznych poprzez relacje prasowe i telewizyjne.
W tym roku pojawiły się dwie propozycje misyjne: Ocalić Amazonię i Promować Afrykę.
Stoisko o Amazonii – w ramach przygotowań do najbliższego synodu biskupów zwołanego przez papieża Franciszka w dniach od 6 do 27 października 2019 r. – uwrażliwiło wiele osób, które każdego wieczoru przybywały na nabrzeża, aby współdzielić wyzwanie stojące dziś przed ludzkością. Otóż Amazonia będzie w centrum uwagi świata ze względu na wiele dotykających ją problemów: potrzebę ożywienia ewangelizacji, ryzyko zapaści wielkiego zielonego płuca planety oraz nie budzące nadziei zmiany polityczne w Brazylii.
Wystawa o Afryce (z afrykańskimi dziećmi, chatą i konturami zwierząt) zaproponowała promocję naszych afrykańskich misji, które przeżywają zróżnicowane problemy: rosnące ubóstwo, wyzysk zasobów ludzkich, kolonizacja ogromnych złóż, a przede wszystkim kwestia ewangelizacji, którą należy przemyśleć w ramach Kościoła będącego bliżej potrzeb ludu. W szczególności 7 jurysdykcji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Afryce (Zambia, Malawi, Burkina Faso, Tanzania, Uganda, Kenia i Ghana) potrzebuje konkretnej współpracy i dlatego kieruje się apel do bogatych krajów o pomoc naszym misjom w dojściu do trwałego porządku na płaszczyźnie religijnej i społecznej.

Lorenza CASSANELLI z Franciszkańskiego Centrum Misyjnego w Rzymie