W dniach od 17 do 21 października 2022 r. w klasztorze w Montevago, wchodzącym w skład prowincji świętych Agaty i Łucji we Włoszech (Sycylia), odbył się kurs formacji ustawicznej dla braci zakonnych.

Inicjatywa zrodziła się z potrzeby zapewnienia ciągłości formacji, która uwzględniałaby specyfikę powołaniową braci niebędących kapłanami. Początkowo kurs był przeznaczony dla braci z prowincji świętych Mikołaja i Anioła we Włoszech (Apulia) na podstawie projektu realizowanego przez zespół formacji ustawicznej w Apulii. Potem minister prowincjalny prowincji apulijskiej fr. Daniele MAIORANO przedstawił propozycję innym ministrom prowincjalnym z południowych Włoch, którzy przyjęli ją z entuzjazmem.
Doświadczenie wyjątkowości miejsca, wspólna wymiana poglądów i myśli, a nawet marzeń, przyjęcie i poddanie się nieustannej nowości Ducha: oto metodologia zastosowana podczas kursu. Pomocne okazały się następujące materiały: Piękno wspólnoty wzrastającej w wiernym słuchaniu słowa Bożego i umiejącej dzielić się ze wszystkimi skarbami Ducha Świętego oraz dokument Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego pt. Tożsamość i misja brata zakonnego w Kościele.
W kursie uczestniczyli następujący bracia: fr. Alberto BARBARO, fr. Andrea Antonio D’ALESSANDRO, fr. Antonio GRASSI, fr. Carmelo MARIA, fr. Giuseppe Paolo VANTAGGIATO, fr. Michele Massimiliano LOCRITANI, fr. Salvatore Pietro M. BUTTACI.
Gwardian klasztoru Matki Bożej Łaskawej w Montevago fr. Luca Mario GURRERA i kilku świeckich z miejscowej wspólnoty zaprezentowali projekt ewangelizacyjny, w którym podzielili się osobistym doświadczeniem życiowym. Z kolei sycylijski minister prowincjalny fr. Gaspare LA BARBERA wygłosił prelekcję na temat powołania braci zakonnych według wskazań prawa kanonicznego. Organizatorem i koordynatorem kursu był fr. Giuseppe TONDO.

Fr. Giuseppe TONDO